Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

NN 47/1995 (12.7.1995.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak I. i članka 67. stavak 1, točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. srpnja 1995. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOG KOVANOG NOVCA OD 5 KUNA "500. OBLJETNICA TISKANJA SENJSKOG GLAGOLJSKOG MISALA"

1. Prigodni kovani novac od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala" izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br, 37/94.) s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala" pušta se u optjecaj 15. srpnja 1995. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 309/95.

Zagreb, 3. srpnja 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.