Odluka o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca

NN 47/1995 (12.7.1995.), Odluka o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. srpnja 1995. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S LATINSKIM NAZIVIMA ŽIVOTINJA I BILJAKA NA NALIČJU KOVANOG NOVCA

1. Narodna banka Hrvatske izdaje, kovani novac u postojećim apoenima od 1, 2 i 5 kuna te od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca

2. Kovani novac kuna i lipa iz točke 1. ove Odluke ima istovjetan sastav slitine, promjer, masu, oblik i obod iskazan u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.).

3. Izgled lica kovanog novca iz točke 1. ove Odluke u svemu je istovjetan izgledu lica kovanog novca opisanog u Odluci u apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.).

4. Izgled naličja kovanog novca iz točke 1. ove Odluke u svemu je istovjetan izgledu naličja kovanog novca opisanog u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.), izuzev u natpisima ispisanih kružno ili polukružno, uz rub, te označenoj godini kovanja, uz donji rub.

Kovani novac iz točke 1, ove Odluke ima na naličju ispisane slijedeće natpise i oznaku godine kovanja:

1 ) Na naličju kovanog novca od 1 kune ispisan je kružno uz rub, oko prikaza slavuja, natpis "LUSCINNIA MEGARHYN CHOS". Uz donji je rub, u središnjem dijelu označena godina kovanja " 1994.".

2) Na naličju kovanog novca od 2 kune ispisan je polukružno uz rub, oko prikaza tunja, natpis "THYNNUS". Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja "1994.".

3) Na naličju kovanog novca od 5 kuna ispisan je polukružno uz rub, oko prikaza medvjeda, natpis "URSUS ARCTOS"

Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja " 1994.".

4) Na naličju kovanog novca od 1 lipe ispisan je polukružno uz rub, oko prikaza kukuruza, natpis "ZEA MAYS". Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja " 1994.".

5) Na naličju kovanog novca od 2 lipe ispisan je polukružno uz rub, oko prikaza vinove loze, natpis "VITIS VINIFERA". Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja " 1994.".

6) Na naličju kovanog novca od 5 lipa ispisan je polukružno uz rub, oko prikaza hrastove grane, natpis "QUERCUS ROBUR". Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja "1994.".

7) Na naličju kovanog novca od 10 lipa ispisan je kružno uz rub, oko prikaza stabljike duhana, natpis "NICOTIANA TABACUM". Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja "1994.".

8) Na naličju kovanog novca od 20 lipa ispisan je polukružno uz rub, oko prikaza maslinove grane, natpis "OLEA EUROPAEA". Uz donji je rub, u središnjem dijelu označena godina kovanja " 1994.".

9) Na naličju kovanog novca od 50 lipa ispisan je kružno uz rub, oko prikaza biljke velebitske degenije, natpis "DEGENIA VELEBITICA". Uz donji je rub, u središnjem dijelu, označena godina kovanja "1994.".

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 311/95.

Zagreb, 3. srpnja 1995

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.