Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

NN 47/1995 (12.7.1995.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. srpnja 1995. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOG KOVANOG NOVCA OD 5 KUNA "500. OBLJETNICA TISKANJA SENJSKOG GLAGOLJSKOG MISALA"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni optjecajni kovani novac od 5 kuna u povodu 500. obljetnice tiskanja senjskog glagoljskog Misala u glagoljskoj tiskari u Senju, 1494. - 1994.

2. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 5.000.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 1.000.000 komada.

3. Prigodni kovani novac od 5 kuna ima istovjetan sastav slitine, promjer, masu, oblik i obod iskazan u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine". br. 37/94.).

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 5 kuna slijedećeg je izgleda:

1) Lice prigodnog kovanog novca izgleda ovako:

u središnjem dijelu nalazi se kvadrat omeđen krugom. U kvadrat upisana je brojka 5. Uz lijevi i desni rub kvadrata ispisan je naziv novčane jedinice - KUNA. Natpis uz lijevi rub ispisan je latinicom a uz desni rub natpis je ispisan glagoljicom. U gornjem polukrugu iznad kvadrata, postavljen je u središte grb Republike Hrvatske koji svojom krunom ulazi u pojas kojeg tvori vanjski rub i kružnica koja omeđuje kvadrat. Donjim dijelom grb Republike Hrvatske djelomično ulazi u središnji kvadrat. Ispod kvadrata u središnjem dijelu, postavljen je grb grada Senja, koji gornjim dijelom ulazi u središnji kvadrat a donjim dijelom pokriva rub kružnice koja omeđuje središnji kvadrat. Između vanjskog ruba i ruba kružnice koja omeđuje kvadrat, u gornjem pojasu, ispisan je latinicom natpis REPUBLIKA HRVATSKA. Istovjetan natpis ispisan je glagoljicom u pojasu kojeg tvori rub donjeg polukruga i rub kružnice koja omeđuje kvadrat.

2) Naličje prigodnog kovanog novca izgleda ovako:

u središnjem dijelu nalazi se glagoljično slovo S, omeđeno kružnicom, koja se u gornjem dijelu pretvara u knjigu - Misal, s oznakom križa. Ispod Misala, na lijevoj strani, ispisana je glagoljicom godina 1494., a na desnoj strani ispisana je ista godina arapskim brojevima. Trup glagoljičnog slova S pretvoren je u siluetu grada Nehaja sa tri kule. Unutar siluete, u dva retka, ispisan je natpis SENJ latinicom a potom i glagoljicom. Desno od glagoljičnog natpisa označena je godina kovanja '94. Glagoljično slovo S završava pri dnu kružnice stiliziranim motivom valova, simbolizirajući more i senjsku buru. U pojasu, kojeg tvori vanjski rub i rub kružnice koja omeduje kvadrat kružno je ispisan natpis "500. OBLJETNICA TISKANJA SENJSKOG GLAGOI.JSKOG MISALA". Pojedina slova iz teksta zadiru u vanjski rub.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 312/95.

Zagreb, 3. srpnja 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.