Odluka s osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"

NN 47/1995 (12.7.1995.), Odluka s osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca kuna i lipa "FAO"

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. srpnja 1995. godine, donio je

ODLUKU

S OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOG KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA "FAO"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni kovani novac u apoenima od 2 kune te 1 i 20 lipa u povodu obilježavanja 50. obljetnice postojanja Agencije za hranu i poljoprivredu pri Ujedinjenim narodima ("FAO") 1945. -1995., čija je misija iskorjenjivanje gladi u svijetu.

2. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 1.210.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 500.000 komada od 2 kune, 1,000.000 komada od 20 lipa i 1,000.000 komada od 1 lipe.

3. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove Odluke ima istovjetan sastav slitine, promjer, masu, oblik i obod iskazan u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.).

4. Izgled lica prigodnog kovanog novca iz točke 1. ove Odluke u svemu je istovjetan izgledu lica kovanog novca opisanog u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.).

5. Na naličju prigodnog kovanog novca od 2 kune te 1 i 20 lipa zadržani su osnovni motivi iz Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.), uz koje motive su pridodani natpisi i godine vezani uz povod izdavanja. Naličje prigodnog kovanog novca slijedećeg je izgleda:

1) Naličje kovanog novca od 2 kune izgleda ovako:

u središnjem dijelu prikazana je riba tunj, velika riba koštunjača iz porodice tunjeva. Iznad i ispod prikaza tunja niz je sitnih ornamenata koji simboliziraju morsku vodu. Iznad prikaza ribe, polukružno, ispisan je natpis "FAO", skraćenica od engleskog naziva Agencije (FOOD AND AGRICULTURE), dok su ispod prikaza ribe, u dva retka, ispisane godine "1945." "1995." Uz rub donjeg polukruga ispisan je na latinskom tekst "FIAT PANIS", (kruha gladnima) što je moto Agencije u njezinom djelovanju.

2) Naličje kovanog novca od 1 lipe izgleda ovako:

u središnjem dijelu prikazan je stilizirani vrh kukuruzne stabljike, iz koje se otvaraju dva klipa, s dozrelim krupnim zrnjem. Iznad prikaza stabljike kukuruza, polukružno, ispisan je natpis "FAO". Na desnoj strani središnjeg dijela, u dva retka, ispisane su godine "1945." "1995.". Uz rub donjeg polukruga ispisan je na latinskom tekst "FIAT PANIS".

3) Naličje kovanog novca od 20 lipa izgleda ovako:

u središnjem dijelu prikazana je stilizirana maslinova grana s plodovima. Iznad prikaza maslinove grane, polukruino, ispisan je natpis "FAO". Na desnoj strani središnjeg dijela, u dva retka, ispisane su godine "1945." i "1995.". Uz rub donjeg polukruga ispisan je na latinskom tekst "FIAT PANIS".

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 313/95.

Zagreb, 3. srpnja 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.