Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 50/1995 (21.7.1995.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUÐA

Na temelju članka 169. stavka 3. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine", broj 38/94 i 82/94) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 8. u ŽUPANIJI PRIMORSKO-GORANSKOJ kod nadležnosti Općinskog suda u Krku u koloni "Broj javnobilježničkih mjesta" brojka "2" zamjenjuje se brojkom "3", a u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Krk brojka "1" zamjenjuje se brojkom "2".

Članak 2.

U istom Rasporedu pod rednim brojem 17. u ŽUPANIJI SPLITSKO-DALMATINSKOJ kod nadležnosti Općinskog suda u Splitu u koloni "Broj javnobilježničkih mjesta" brojka "16" zamjenjuje se brojkom "18", a u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Split brojka "12" zamjenjuje se brojkom " 14".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/6

Urbroj: 514-02-01/3-95-3

Zagreb, 3. srpnja 1995.

Ministar pravosuda

Miroslav Šeparović, v. r