Odluka o izdavanju Kompleta optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

NN 50/1995 (21.7.1995.), Odluka o izdavanju Kompleta optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92, 26/93 79/93, i 7/95.) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od ržanoj 8. svibnja 1995. godine donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU KOMPLETA OPTJECAJNOG KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA

1.Narodna banka Hrvalske izdaje Komplet optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske - kuna i lipa, u svrhu promidžbe države Republike Hrvatske i njene novčane jedinice.

2. Narodna banka Hrvatske izdaje Komplet optjecajnog kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa u količini od 50.000 komada.

3. Kovani novac kuna i lipa u Kompletu optjecajnog kovanog novca izraden je u kovničkom sjaju te je zavaren u prozirnu plastičnu foliju koja je umetnuta u odgovarajuće korice. Na koricama je otisnut prigodni tekst o Republici Hrvatskoj te osnovna obilježja kovanog novca. Prigodni tekst prati niz fotografija gradova, spomeničkih znamenitosti i prirodnih ljepota Republike Hrvatske. Pored kompleta s prigodnim tekstom otisnutim na hrvatskom jeziku, izdaju se i kompleti s prigodnim tekstom otisnutim na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Kompleti optjecajnog kovanog novca kuna i lipa (korice s plastičnom folijom) umetnuti su u prikladni omot. Na omotu su djelomično prenijeti motivi s korica kompleta uz istaknuti natpis "KOVANI NOVAC REPUBLIKE HRVATSKE" na hrvatskom ili jednom od navedenih svjetskih jezika.

4. Kompleti optjecajnog kovanog novca kuna i lipa prodavat će se po cijeni od 50 kuna.

5. Komplet optjecajnog kovanog novca kuna i lipa prodavat će se putem najšire prodajne mreže.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 295/95.

Zagreb, 8. svibnja 1995

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.