Ispravak zakona o porezu na dohodak

NN 52/1995 (28.7.1995.), Ispravak zakona o porezu na dohodak

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su tiskarske i korektorske greške u Zakonu o porezu na dohodak - pročišćeni tekst koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 25. od 14. travnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O POREZU NA DOHODAK (PROČIŠĆENI TEKST)

U podnaslovu ispred članka 6., iza riječi "što se" treba dodati riječ "ne".

U članku 6. u stavku 5. umjesto riječi "na dohodak" trebaju stajati riječi "na dobit".

Ispred članka 10., ispred podnaslova "Opće odredbe" treba dodati naslov "DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI".

U članku 17. u stavku 6. umjesto riječi "koje obavlja" trebaju stajati riječi "koje objavljuje".

U članku 19. stavku 1. u točki 4. umjesto riječi "prelazi" treba stajati riječ "prelaze".

U podnaslovu ispred članka 20. umjesto riječi "poljoprivrede" treba stajati riječ "poljoprivredne".

U članku 20. u stavku 1. umjesto riječi "odnosa" treba stajati riječ "odnosno".

U članku 22. u stavku 1. umjesto riječi: "o" treba stajati riječ: "u".

U članku 24. u stavku 1. u točki 3. umjesto riječi "od 500 m(" trebaju stajati riječi "do 500 m(".

U članku 24. u stavku 1. u točki 4. umjesto riječi "od 1000(" trebaju stajati riječi "do 1000 m(".

U članku 24. u stavku 1. u točki 5. umjesto riječi: "dvorište" treba stajati riječ: "dvorišta".

U članku 30. u stavku 5. umjesto riječi: "dobiti" treba stajati riječ: "odbiti".

U članku 34. u stavku 2. umjesto riječi "dobiti" treba stajati riječ "odbiti".

U članku 34. u stavku 2. u točki 2. u zagradi iza riječi "treće ukupno" umjesto broja "0,4" treba stajati broj "0,5", a umjesto riječi "invalida" treba stajati riječ "invalidnog".

U članku 66. umjesto riječi "kojima" treba stajati riječ "kojim".

U članku 67. u stavku 3. u točki 1. iza riječi "drugim računima" treba dodati riječi "kod banke".

U članku 67. u stavku 3. u točki 2. umjesto riječi "način" treba stajati riječ "račun".

U članku 69. u stavku 3. umjesto riječi "propisuje" treba stajati riječ "popisuje".

U članku 69. u stavku 4. umjesto riječi "propisuje" treba stajati riječ "popisuje".

U članku 70. iza riječi "sve troškove" treba stajati riječ "prisilne", a umjesto riječi "propisa" treba stajati riječ "popisa".

U članku 97. u stavku 1. umjesto riječi "uređuje" treba stajati riječ "uređaje".

U članku 100. u stavku 3. umjesto riječi "naime" treba stajati riječi "na ime".

U članku 101. u stavku 3. umjesto riječi "povratka" treba stajati riječ "povrata".

U članku 101. u stavku 4. umjesto riječi "tijela" treba stajati riječ "tijeka".

U članku 103. u točki 1., u zagradi, umjesto broja "3" treba stajati broj "2".

U članku 104. u stavku 1. umjesto riječi "potrebnim" treba stajati riječ "potrebnih".

U članku 107. u stavku 1. iza broja "5" dodaje se veznik "i".

U članku 112. u stavku 1. umjesto riječi " Oslobođenje" treba stajati riječ "Oslobođenja".

U članku 114. umjesto riječi "točke" treba stajati riječ "točka".

Klasa: 410-01/94-01/01

Zagreb, 21. srpnja 1995.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Odbor za zakonodavstvo

Tajnica

Marta Vidaković Mukić, v. r.