Ispravak Zakona o radu

NN 54/1995 (2.8.1995.), Ispravak Zakona o radu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o radu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 38 od 8. lipnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O RADU

U članku 10 stavka 1. alineji 4. ispred riječi: "privremenim"treba brisati slovo: "o".

U članku 39. stavku 2. umjesto riječi "dvadešet četiri" treba stajati riječ: "dvadesetčetri", a u stavku 5. umjesto riječi: "ugovorm" treba stajati riječ: "ugovorom".·

U članku 53. stavku 1. točki 2. alineji 1. umjesto riječi: "sporazume" treba stajati riječ: "sporazum"

U članku 56. stavku 2. iza riječi: "osim" treba brisati zarez.

U članku 70. stavku 2. umjesto riječi: "člana" treba stajati riječ: "članka".

U članku 82. stavku 1. umjesto riječi " i jednake vrijednosti" trebaju stajati riječi " i rad jednake vrijednosti".

U članku 115. stavku. 1. iza riječi: "će" treba brisali riječ: "se".

U članku 116. stavku 1. umjesto riječi: "mjesca" treba stajati riječ: "mjeseca".

U članku 130. stavku 2. umjesto riječi: "s glasni" i treba stajati riječ: "suglasni"

U članku 144. alineji 3., 4. i 5. treba brisati slovo "o".

U članku 145. stavku 1. umjesto riječi: "pod atke" treba stajati riječ: "podatke".

U članku 146. stavku 1. alineji 2. umjesto riječi: "nisu izabrani" trebaju stajati riječi: "nije izabran".

U članku 166. stavka 2. iza riječi: "članova" treba stajati točta - zatez.

U članku 185. umjesto riječi: "pomicati" treba stajati riječ: "promicati".

U članku 212. stavku 4. umjesto riječi: " poslodavaca" treba stajati riječ: "poslodavca".

U članku 219. stavku 1. iza riječi: "postodavaca" treba stajati zarez.

U članku 228. točki 35. umjesto riječi: "omoguću" treba stajati riječ: "omogući", u točki 45. umjesto riječi: "blesti" treba stajati riječ: "bolesti", a u točki 55. umjesto riječi: "radnika" treba stajati riječ: "zaposlenika".

U članku 231. stavku 2. iza riječi: "će" treba stajati riječ: "se":

U podnaslovu iznad članka 232. umjesto riječi: i"stupanja na snagu" treba stajati riječ: "početka primjene".

U članku 232. iza riječi: "isteka roka" treba stajati riječ: "na".

U članku 238. stavku 1. umješto riječi: "pravila" treba stajati riječ: "pitanja".

U članku 240. stavku 3. umjesto riječi: "švaka" treba stajati riječ: "stavka".

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić, dipl. iur., v. r.