Odluka kojom postavljam Daniela Bučana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Libanon, sa sjedištem u Kairu

NN 61/1995 (25.8.1995.), Odluka kojom postavljam Daniela Bučana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Libanon, sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

KOJOM POSTAVLJAM DANIJELA BUČANA ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI LIBANON, SA SJEDIŠTEM U KAIRU.

Broj: 01-95-1338/1

Zagreb, 26. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.