Odluka kojom postavljam Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

NN 61/1995 (25.8.1995.), Odluka kojom postavljam Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

KOJOM POSTAVLJAM KREŠIMIRA ŽNIDARIĆA ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MALEZIJI, SA SJEDIŠTEM U KUALA LUMPURU.

Broj:01-95-1340/1

Zagreb, 26. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.