Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 62/1995 (1.9.1995.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju đlanka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br.8/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine" br. 38/94, 82/94 i 50/95) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 5. u ŽUPANIJI VARAŽDINSKOJ kod nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu u koloni "Službeno sjedište javnog bllježnika" u ravnini mjesta Varaždin brojka "5" zamjenjuje se brojkom "6", dok se u istoj koloni briše mjesto " Vidovec" kao i brojka " 1 " u njegovoj ravnini.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snaga osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:701-01/94-01/6

Urbroj: 514-02-01/3-95-5

Zagreb, 29. kolovoza 1995

Ministar pravosuđa

Miroslav Šeparović, v. r.