Ispravak Zakona o radu

NN 65/1995 (13.9.1995.), Ispravak Zakona o radu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrdena je pogreška u Zakonu o radu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 38 od 8. lipnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O RADU

U Članku 181. stavku 5. riječi: "u vrijeme i" treba brisati.

Klasa :110-01 /94-01 /02

Zagreb,11. rujna 1995.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić, dipl. iur., v.r.