Odluka o razrješenju Nevena Jurice dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji

NN 67/1995 (20.9.1995.), Odluka o razrješenju Nevena Jurice dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U AUSTRALIJI

NEVEN JURICA razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji, sa sjedištem u Canberri, s danom 1. prosinca 1995. godine.

Broj: 01-95-1516/1

Zagreb,13. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.