Odluka o proglašenju Ustavnog Zakona o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republic

NN 68/1995 (21.9.1995.), Odluka o proglašenju Ustavnog Zakona o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republic

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatskc na sjednici 20. rujna 1995., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O PRIVREMENOM NEPRIMJENJIVANJU POJEDINIH ODREDBI USTAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o privremenom neprimjenjivanju pojedinih odredbi Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995. godine.

Klasa: 016-02/95-01/05

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


USTAVNI ZAKON

O PRIVREMENOM NEPRIMJENJIVANJU POJEDINIH ODREDBI USTAVNOG ZAKONA O LJUDSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA I O PRAVIMA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovim Ustavnim zakonom utvrduje se privremeno neprimjenjivanje pojedinih odredbi Ustavnog zakona o Ijudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 34/92.), koje se odnose na posebna prava i zaštitu etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koje su prema popisu stanovništva iz 1991. godine sudjelovale s više od 8% u pučanstvu Republike Hrvatske, do objave rezultata prvog popisa pučanstva Republike Hrvatske.

Članak 2.

Do roka iz članka 1. ovoga Ustavnog zakona odgađa se primjena odredbi članka 13., članka 18. stavka 1. i 5., članaka 21. do 51., članaka 52. do 57., članka 58. te članaka 60. i 61. Ustavnog zakona o Ijudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon o ljudskim pravima).

Članak 3.

Do roka iz članka 1. ovoga Ustavnog zakona odgada se primjena dijelova odredbi članka 15. stavka 1., 3. i 4. Ustavnog zakona o Ijduskim pravima koje glase: "izvan područja kotareva s posebnim statutom (članak 21.)", dio odredbe članka 18. stavka 4. koji glasi : " 1. i" te dio odredbe članka 20. stavka 2. Ustavnog zakona o ljudskim pravima koji glasi: "odnosno kotara".

Članak 4.

Do roka iz članka 1. ovoga Ustavnog zakona odgada se primjena odredbi posebnih zakona koje su utemeljene na odredbama Ustavnog zakona o ljudskim pravima kojima se primjena odgađa ovim Ustavnim zakonom.

Članak 5.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom kad ga proglasi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 016-02/95-01/05

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.