Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 71/1995 (25.9.1995.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narcodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

KOJOM SE ODLIKUJU REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za doprinos Varaždinskom baroknim večerima, festivalu koji je izvodački, pedagoški i znanstveno istraživački održavao i obnavljao visoku tradiciju sjevernohrvatske glazbene kulture, oživljavajući glazbenu i prostornu hrvatsku baštinu i povezujući je sa svijetom.

1. Dirigent, maestro Vladimir Kranjčević 2. Prvakinja opere HNK Nada Putar-Gold

3. Muzikolog, dr. Lovro Županović

4. Pijanist, glazbeni pedagog Jurica Muraj

Broj: 01-051-95-13-8/1

Zagreb, 14. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.