Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

NN 72/1995 (26.9.1995.), Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE PITANJA IZ DJELOKRUGA ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj: 01-95-1572/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama ureduje pitanja tekuče gospodarske politike iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uredivati samo Sabor Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske podnosit će Saboru Republike Hrvatske, na svaku od sjednica njegovih domova izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz stavka 1. ovoga članka donijela izmedu dvije sjednice svakog od domova Sabora Republike Hrvatske.

Članak 2.

Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94.), koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi, a najdulje do 31. ožujka 1996. godine.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 28. listopada 1995.

Klasa: 022-03/95-01/11

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.