Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 79/1995 (6.10.1995.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br.18/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine" br. 38/94, 82/94 i 50/95) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 8. u ŽUPANIJI PRIMORSKO-GORANSKOJ kod nadležnosti Općinskog suda u Rijeci u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Rijeka brojka "7" zamjenjuje se brojkom "10" a u koloni "Broj javnobilježničkih mjesta" brojka "10" zamjenjuje se brojkom "13".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 701 -01 /94-01/6

Urbroj: 514-02-01/3-95-7

Zagreb, 4. listopada 1995.

Ministar pravosuđa

Miroslav Šeparović, v. r.