Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

NN 82/1995 (12.10.1995.), Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske objavljenom u "Narodnim novinama" broj 68 od 21. rujna 1995., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

U članku 7. u 2. Izbornoj jedinici pod b) iza riječi: "Bilje" trebaju stajati riječi: "Cerna, Nuštar".

Klasa: 013-01/95-01/04

Zagreb, 9. listopada 1995.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić, dipl. iur., v. r.