Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita

NN 85/1995 (23.10.1995.), Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 35. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika ("Narodne novine", br. 45/95.), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca prijave za polaganje državnog stručnog ispita, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika o tijeku državnog stručnog ispita, potvrde i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu.

Članak 2.

Obrasci DSI-1, DSI-2, DSI-3, DSI-4 i DSI-5 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavi dio.

Obrasci iz stavka 1. ovog članka tiskaju se na papiru bijele boje.

2. PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 3.

Obrazac prijave za polaganje državnog stručnog ispita ima četiri stranice i označuje se oznakom DSI-I.

Dimenzije obrasca su 210 x 295 mm.

Članak 4.

Osoba koja treba polagati državni stručni ispit popunjava obrazac DSI-1 i podnosi ga čelniku tijela državne vlasti u kojem je u službi.

Čelnik tijela državne vlasti ovjerava podatke unijete u obrazac DSI-1 i dostavlja ih ministarstvu nadležnom za poslove uprave.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave po prijemu upisuje prijavu za polaganje državnog stručnog ispita u upisnik predmeta prvostupanjskog upravnog postupka (UP/I).

3. OČEVIDNIK O DRŽAVNIM STRUČNIM ISPITIMA

Članak 6.

Obrazac očevidnika o državnim stručnim ispitima ima 1. stranicu i označuje se oznakom DSI-2.

Dimenzije obrasca su 455 x 340 mm.

Očevidnik o državnim stručnim ispitima vodi se u obliku tvrdo ukoričene knjige s plavom presvlakom s obrojčanim stranicama od 1 do 100.

Članak 7.

Očevidnik se zaključuje krajem svake godine (31. prosinca).

4. OBRAZAC ZAPISNIKA O TIJEKU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 8.

Obrazac zapisnika o tijeku državnog stručnog ispita ima četiri stranice i označuje se oznakom DSI-3.

Dimenzije obrasca su 210 x 295 mm.

5. POTVRDA O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU

Članak 9.

Obrazac potvrde o položenom državnom stručnom ispitu ima jednu stranicu i označuje se oznakom DSI-4.

Dimenzije obrasca su 210 x 290 mm.

6. SVJEDODŽBA O POLOŽENOM DRŽAVNOM STRUČNOM ISPITU

Članak 10.

Obrazac svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu ima jednu stranicu i označuje se oznakom DSI-5.

Obrazac DSI-5 tiskan je na punijem papiru u žutoj boji kao podlozi na kojoj se rubno nalazi u tamnijoj osnovnoj boji hrvatski pleter. Na podlozi su tiskani i morski valovi u odgovarajućoj nijansi osnovne boje, a u sredini svjedodžbe je u odgovarajućoj veličini grb Republike Hrvatske u tamnijoj nijansi osnovne boje.

Dimenzije obrasca su 210 x 290 mm.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uputstvo o obrascima u vezi s polaganjem stručnih ispita ("Narodne novine", br. 53/85.)

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 133-01/95-01/01

Urbroj : 515-03-0311-95-9

Zagreb, 21. rujna 1995.

Ministar

Davorin Mlakar, v. r.