Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 86/1995 (25.10.1995.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br. 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika (" Narodne novine" br. 38/94, 82/94, 50/95, 62/95 i 79/95) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 11. u ŽUPANIJl SPLITSKO-DALMATINSKOJ kod nadležnosti Općinskog suda u Imotskom u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Imotski brojka "t" zamjenjuje se brojkom "2", dok se u istoj koloni briše mjesto "Cista Provo" kao i brojka " 1 " u njegovoj ravnini.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama"..

Klasa: 701-01/94-01/6

Urbroj : 514-02-01/3-95 -9

Zagreb, 20. listopada 1995.

Ministar pravosuđa

Miroslav Šeparović, v. r.