Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

NN 91/1995 (10.11.1995.), Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlaia ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 61. stavak I. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjedniei odrianoj 3. studenog 1995. godine, donio je,

ODLUKU

O IZDAVANJU PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU 1700. OBLJETNICE DIOKLECIJANOVE PALAČE I OSNUTKA GRADA SPLITA

1. Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebaćkom bankom d. d. Zagreb u povodu 1700. obljetnice Dioklecijanove palače i osnutka grada Splita izdaje prigodni zlatni kovani novac u apoenu od 1000 kuna i u apoenu od 500 kuna, prigodni srebreni kovani novac u apoenu od 200 kuna i u apoenu od 100 kuna.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u apoenu od 1000 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 3.000.000 kuna i u ukupnoj količini od 3.000 komada.

Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u apoenu od 500 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 3.000.000 kuna i u ukupnoj količini od 6.000 komada.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u apoenu od 200 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 1.000.000 kuna i u ukupnoj količini od 5.000 komada.

Prigodni srebreni kovani novac iz tođke 1. ove Odluke u apoenu od 100 kuna izdaje se u ukupnoj svoti od 500.000 kuna i u ukupnoj količini od 5.000 komada.

4. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna bit će izrađen od zlata finoće 986/1000 u tehnici kovanja proof i imat će težinu od 7 grama, promjer 22 mm i u količini od 3.000 komada.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna izgleda ovako:

S lica: U centru novca vidljiv je sanduk sarkofaga (danas pohranjenog u Arheološkom muzeju u Splitu) s reljefnim prikazom Dobrog pastira na pročelju središnje edikule, te likovima pokojnika, dvoje supružnika s lijeve i s desne strane. Sarkofag je sredinom 19, štoljeća pronađen na cemeterijalnom kompleksu solinskih Manastirina, a potječe iz drugog desetljeća 4. stoljeća. Kružno je izveden natpis Spalatum 295. - 1995. Spalatum se pojavljuje u izvorima kao ime manjeg naselja na mjestu Dioklecijanove palače.

S naličja: Izveden je prikaz skice načinjen prema rekonstrukciji,izgleda Dioklecijanove palađe koju je početkom ovog stoljeća načinio francuski arhitekt E. Hebrard. Iznad prikaza palače je nominalna vrijednost 1000 kuna, a u gornjoj polovici kružno je izveden tekst Republika Hrvatska s državnim grbom položenim izmedu te dvije riječi.

Obod prigodnog zlatnog kovanog novca od 1000 kuna je glatki.

6. Prigodni zlatni kovani novae od 500 kuna bit će izraden od zlata finoće 986/1000 u tehnici kovanja proof i imat će težinu 3,5 grama, promjer 18 mm i količinu od 6.000 komada.

7. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna izgleda ovako: Slica: Cijelom površinom dominira ploča s reljefnim prikazom vladara na prijestolju, s križem u uzdignutoj desnici, vjerojatno lik hrvatskog kralja (Zvonimir?) nalazi se s prednje strane krsnog zdenca u krstionici splitske katedrale, nekadašnjem Jupiterovom hramu, a najvjerojatnije potječe iz krunidbene bazilike kralja Zvonimira u Solinu, crkve posvećene sv. Stjepanu i Mojsiju (II. st,). Uz rub novca kružno je izveden tekst Split 2951995.

S naličja: Dominira vizura osmerokutnog Dioklecijanovog mauzoleja današnje splitske katedrale (gledano sa sjeverozapada) s kasnije pridodanim korom te romaničkim zvonikom sv. Duje i dijelom istočne arhitekture Peristila. U gornjem dijelu kružno je izveden natpis Republika Hrvatska s državnim grbom smještenim između te dvije riječi. Podnu kružnog natpisa nalazi se nominalna vrijednost od 500 kuna.

Obod prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna je glatki.

8. Prigodni srebeeni kovani novac od 200 kuna bit će izrađen od srebra finoće 925/1000 u tehnici kovanja proof, imat će težinu 33,63 grama i promjer 40 mm u količini od 5.000 komada.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna izgleda ovako:

S lica: U centru novca vidljiv je sanduk sarkofaga (danas pohranjenog u Arheološkom muzeju u Splitu) s reljefnim prikazom Dobrog pastira na prođelju središnje edikule, te likovima pokojnika, dvoje supružnika s lijeve i s desne strane. Sarkofag je sredinom 19. stoljeća pronađen na cemeterijalnom kompleksu solinskih Manastirina, a potječe iz drugog desetljeća 4. stoljeća. Kružno je izveden natpis Spalatum 295. - 1995. Spalatum se pojavljuje u izvorima kao ime manjeg naselja na mjestu Dioklecijanove palače. Uz rub novca kružno je izveden tekst Split 295 - 1995.

S naličja: Izveden je prikaz skice načinjen prema rekonstrukciji izgleda Dioklecijanove palače koju je početkom ovog stoljeća načinio francuski arhitekt E. Hebrard. Iznad prikaza palače je nominalna vrijednost 200 kuna, a u gornjoj polovici kružno je izveden tekst Republika Hrvatska s državnim grbom položenim izmedu te dvije riječi.

Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 kuna je glatki.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna bit će izrađen od srebra finoće 925/1000, u tehnici kovanja proof, težine 20 grama, promjera 34 mm i u količini od 5.000 komada.

11. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna izgleda ovako:

S lica: Cijelom površinom dominira ploča s reljefnim prikazom vladara na prijestolju, s križem u uzdignutoj desnici, vjerojatno lik hrvatskog kralja (Zvonimir) nalazi se s prednje strane krsnog zdenca u krstionici splitske katedrale, nekadašnjem Jupiterovom hramu, a najvjerojatnije potječe iz krunidbene bazilike kralja Zvonimira u Solinu, crkve posvećene sv. Stjepallu i Mojsiju (11. st.).

S naličja: Dominira vizura osmerokutnog Dioklecijanovog mauzoleja današnje splitske katedrale (gledano sa sjeverozapada) s kasnije pridodanim korom te romaničkim zvonikom sv. Duje i dijelom istočne arhitekture Peristila. U gornjem dijelu kružno je izveden natpis Republika Hrvatska s državnim grbom smještenim između te dvije rijeđi. Podno kružnog natpisa nalazi se nominalna vrijednost 100 kuna.

Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 100 kuna je glatki.

12. Ukupna naklada prigodnog kovanog novca realizirat će se tijekom 1995,1996, i 1997. godine, i to:

- do kraja 1995. godine otkovat će se 1000 komada zlatnika od 1000 kuna, 2000 komada zlatnika od 500 kuna,1000 komada srebrenjaka od 200 kuna i 1000 komada srebrenjaka od 100 kuna ;

- do kraja 1996. godine otkov2t će se 950 komada zlatnika od 1000 kuna,1950 komada zlatnika od 500 kuna,1950 komada srebrenjaka od 200 kuna i 1950 komada srebrenjaka od 100 kuna;

- do kraja 1997. godine otkovat će se 1050 komada zlatnika od 1000 kuna, 2050 komada zlatnika od 500 kuna, 2050 komada srebrenjaka od 200 kuna.

13. Početak prodaje prigodnog kovanog novca iz točke I. ove Odluke utvrđuje se sa 23. studeni 1995. godine.

14. Od ukupne naklade prigodnog kovanog novca iz točke 1. ove Odluke u pojedinačnoj prodaji bit će 3000 komada zlatnika od 500 kuna, 2000 komada srebrenjaka od 200 kuna i 2000 komada srebrenjaka od 100 kuna.

Preostala naklada prodavat će se samo u kompletima i to

l. Komplet I. (zlatnici od 1000 i 500 kuna i srebrenjaci od 200 i 100 kuna);

2. Komplet II. (zlatnik od 1000 kuna i srebrenjak od 200 kuna) ;

3. Komplet III. (zlatnik od 500 kuna i scebrenjak od 100 kuna) ;

4, Komplet IV. (zlatnici od 1000 kuna i 500 kuna);

5. Komplet V. (srebrenjaci od 200 kuna i 100 kuna).

15. Prigodni kovani novac iz točke I. ove Odluke prodavat će se po slijedećim cijenama:

1. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 650 kuna;

2. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 260 kuna;

3. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna u pojedinačnoj prodaji po cijeni od 130 kuna;

4. Komplet I. po cijeni od 2.340 kuna;

5. Komplet II. po cijeni od 1.560 kuna;

6. Komplet III. po cijeni od 780 kuna;

7. Komplet IV. po cijeni od 1.950 kuna;

8. Komplet V. po cijeni od 390 kuna.

16. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove Odluke Narodna banka Hrvatske prodavat će isključivo putem Zagrebačke banke d. d. Zagreb.

17. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

0. br. 327/95.

Zagreb, 3, studenog 1995,

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske

zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić, v. r.