Odluka o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

NN 91/1995 (10.11.1995.), Odluka o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala"

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 67. stavak I. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 3. studenog 1995. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU ZLATNOG SUVENIRNOG KOVANOG NOVCA OD 5 KUNA"500. OBLJETNICA TISKANJA SENJSKOG GLAGOLJSKOG MISALA"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni suvenirni zlatni kovani novac od 5 kuna u povodu 500. obljetnice tiskanja senjskog glagoljskog Misala u glagoljskoj tiskari u Senju, 1494. -1994,

2. Zlatni suvenirni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 1000,00 kuna i u ukupno ugovorenoj količini od 200 komada.

3. Zlatni suvenirni kovani novac iz točke 2: ove Odluke bit će izraden od zlata finoće 900/000 u tehnici kovanja kovničkog sjaja i imat će težinu 12 grama i promjera 26,5 milimetara.

4. Zlatni suvenirni kovani novac od 5 kuna imat će istovjetan izgled s lica i naličja iskazan u točci 4., pod 1) i 2) Odluke o osnovnim obilježjima prirodnog kovanog novca od 5 kuna "500: obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog Misala" ("Narodne novine" broj 47/95.).

5. Obod zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna je gladak.

6. Cijena za primjerak zlatnog kovanog novca iznosi 1.900,00 kuna.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 329195.

Zagreb, 3. studenog 1995

Zamjenjuje Predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić v, r.