Uredba o raspolaganju dionicama i udjelima koje je Hrvatski fond za privatizaciju stekao temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

NN 94/1995 (22.11.1995.), Uredba o raspolaganju dionicama i udjelima koje je Hrvatski fond za privatizaciju stekao temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 1995. godine donijela

UREDBU

O RASPOLAGANJU DIONICAMA I UDJELIMA KOJE JE HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU STEKAO TEMELJEM ZAKONA O PRETVORBI DRUŠTVENIH PODUZEĆA

Članak 1.

Hrvatski fond za privatizaciju dužan je prodati dionice i udjele koje je stekao temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlada Repubuke Hrvatske može, na prijedlog Ministarstva privatizacije i upravljanja imovinom, odlučiti da se dionice i udjeli određenih pravnih osoba izuzmu od prodaje i koriste za druge namjere sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodni novinama."

Klasa:305-01/95-01/03

Urbroj: 5030105-95-2

Zagreb, 16. studenoga 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v.r.