Odluka o postavljenju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske Japanu i za izvanrednog opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji

NN 101/1995 (13.12.1995.), Odluka o postavljenju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske Japanu i za izvanrednog opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.),donosim

ODLUKU

O POSTAVLJENJU ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE JAPANU I ZA IZVANREDNOG OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI KOREJI

kojom postavljam dr.ANĐELKA ŠIMIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Japanu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Koreji,sa sjedištem u Tokiju.

Broj: 01-95-2016/1

Zagreb, 5.prosinca 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr.Franjo Tuđman, v.r.