Program ispita o stručnoj osposobljenosti

NN 101/1995 (13.12.1995.), Program ispita o stručnoj osposobljenosti

Temeljem članka 49.stavka 1.Zakona o obrtu ("Narodne novine" broj 77/93) ministar gospodarstva,na prijedlog Hrvatske obrtničke komore; donosi

PROGRAM

ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

I.

Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se iz zajedničkog dijela koji se odnosi na sva zanimanja za koja se traži stručna osposobljenost i posebnog dijela koji se odnosi na svako zanimanje.

II.

U zajedničkom dijelu ispita o stručnoj osposobljenosti ispitna pitanja formiraju se iz slijedećih područja:

1.Područje gospodarstva obuhvaa slijedeće programske cjeline:

- obrt i obrtništvo,

- značaj obrtništva za gospodarstvo države,

- osnivanje obrta i organizacijsko planiranje,

-vođenje obrtničkih pogona (računovodstvoo, planiranje i nadzor, analiza izvješća uložbi kredita, marketing, nabava i zalihe, oporezivanje),

-društvene odgovornosti poduzetnika.

2. Područje računovodstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

-uporabe računovodstva,

-računovodstveni sustavi (izvješće o dohotku, bilance, novčani proračun),

-vođenje poslovnih knjiga,

-ograničenja računovodstva.

3.Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

-zakonski uvjeti za otvaranje obrta i obrtničko poslovanje,

-zakonske odredbe o ustrojstvu obrtništva (cehovi, udruženja obrtnika, komorski sustav),

-osnove Zakona o trgovačkim društvima,

-porezni sustav,

-osnove radnog zakonodavstva,

-poznavanje propisa o zaštiti na radu i zaštiti okoliša.

III.

Okvirni sadržaji iz područja i programskih cjelina navedenih u članku II, osnova je za oblikovanje ispitnih pitanja na ispitima o stručnoj osposobljenosti.

IV.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska znanja neophodna za samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u "Popisu vezanih obrta i zanimanja" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima, "Narodne novine" broj 31/95).

__________________________________________________________________________________

Red. Šifra, naziv zanimanja i

Šifra i naziv djelatnosti broj stupanj stručne

spreme

__________________________________________________________________________________

a b c

__________________________________________________________________________________

0112200 Sakupljanje šumskih gljiva 1. 61110 Sakupljač gljiva 1

__________________________________________________________________________________

0501101 Oceanski i morski ribolov 2. 61531 Morski ribar 1

0502100 Morska mrestilišta i ribnja-

ci (uzgajališta morskih or-

ganizama)

0500000 Ribolov i uzgoj

__________________________________________________________________________________

0501201 Slatkovodni ribolov 3. 61532 Slatkovodni ribar 1

0502200 Slatkovodna mrestilišta i

ribnjaci

__________________________________________________________________________________

1920000 Proizvodnja kovčega i torbi, 4. 74400 Galanterist 1

ručnih torbica, sedlarskih i

remenarskih proizvoda

5271030 Popravci kovčega, torbi i

slično

__________________________________________________________________________________

2010201 Proizvodnja nesastavljenog 5. 74211 Parketar 1

materijala za podove i slično

(parket, brodski pod)

__________________________________________________________________________________

2051010 Proizvodnja drvenih drški i 6. 74212 Drvogalanterist 1

dijelova za alat, metli, četki

i sl.

__________________________________________________________________________________

2512000 Protektiranje vanjskih gu- 7. 72310 Vulkanizer 1

ma

5020090 Popravci vanjskih i unut-

rašnjih guma te podešava-

nje i zamjena guma motor-

nih vozila

__________________________________________________________________________________

2852020 Zavarivanje 8. 72120 Zavarivač 1

__________________________________________________________________________________

2852030 Brušenje alata 9. 72240 Brusač alata 1

__________________________________________________________________________________

3663030 Proizvodnja žigova,napra= 10. 73430 Graver 1

va za otiskivanje natpisa ili pečatorezac

graviture za ručno otiskiva-

nje

__________________________________________________________________________________

4522030 Hidroizolacija krovova i 11. 71340 Izolater 1

balkona

4532000 Izolacijski radovi

__________________________________________________________________________________

4525040 Savijanje armatura 12. 71290 Armirač 1

__________________________________________________________________________________

453010 Postavljanje zidnih ili pod- 13. 71300 Keramičar 1

nih keramičkih,betonskih

ili kamenih pločica

__________________________________________________________________________________

4543020 Postavljanje parketa ili dru- 14. 71321 Podopolagač 1

gih podnih drvenih obloga

4543030 Postavljanje tapisona i lino-

leuma

__________________________________________________________________________________

4543040 Postavljanje podnih i zid- 15. 71322 Teracer 1

nih obloga od teraca,mra-

mora,granita ili škriljca

__________________________________________________________________________________

4544030 Postavljanje stakla,ogleda- 16. 71350 Građevinski 1

la staklar

__________________________________________________________________________________

5274000 Popravak bicikla 17. 73200 Mehaničar za 1

bicikle

__________________________________________________________________________________

5532010 Priprema hrane 18. 55222 Pečenjar 1

__________________________________________________________________________________

5540010 Pripremanje jednostavnih 19. 55223 Priprematelj 1

jela i slastica jednostavnih

jela i slastica

__________________________________________________________________________________

5556020 Posluživanje 20. 51232 Poslužitelj jela 1

i pića

__________________________________________________________________________________

5557010 Priprema hrane 21. 51234 Priprematelj 1

bureka i pizza

__________________________________________________________________________________

6022000 Taxi služba 22. 31193 Taxista 1

__________________________________________________________________________________

611004 Taxi prijevoz na vodi 23. 31422 Taxista na vodi 1

__________________________________________________________________________________

8532090 Dječje jaslice i danja briga 24. 51490 Njegovatelj 1

za hendikepiranu djecu djece

__________________________________________________________________________________

9302040 Masaža tijela 25. 51414 Maser 1

__________________________________________________________________________________

9305060 Cvjećarsko aranžerske uslu- 26. 34710 Cvjećar aranžer 1

ge

__________________________________________________________________________________

V.

Programske cjeline strukovnog dijela ispita za pojedino zanimanje mogu obuhvatiti:

a) izradu stručnog rada,

b) izradu radnih proba ili prikaz djelovanja,

c) stručne sadržaje neophodne za obavljanje zanimanja.

VI.

Ispitni sadržaji za zanimanja iz popisa zanimanja za koja se traži stručna osposobljenost, a u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima (" Narodne novine" broj 31/95) su :

1.SAKUPLJAČ GLJIVA (61110)

1.1.Djelatnosti

0112200 Skupljanje šumskih gljiva

1.2.Ispitni sadržaji

1.2.1.Radne probe

Radne probe se sastoje u skupljanju i identifikaciji šumskih gljiva razreda basidiomycetes (stapčare,nasadnjače) i razreda acsomycetes (mješinarke). Ispitanik se može opredijeliti za skupljanje gljiva pojedinog razreda,porodice,roda ili pojedinačnih vrsta gljiva (npr.tartuf,vrganji i slično).To se mora navesti u uvjerenju o stručnoj osposobljenosti i u rješenju o osnivanju obrta.

Ispitanik mora nedvosmisleno identificirati pojedine gljive i naročito razlikovati jestive od nejestivih odnosno otrovnih.

Za identitikaciju prilikom radnih proba dolaze u obzir najčešći predstavnici spomenutih razreda koji su s kulinarskog i toksikološkog gledišta najzanimljiviji.

Kazalo hrvatskih naziva tih gljiva sastavljeno je abecednim redom :

AMETISTNA LISIČICA BOROVA

BADHANOVA VLAŽNOGLAVKA

SUNČANICA BRUŠNJAČA

BARŠUNASTA BRESTOVAČA

PANJEVČICA BREZOVKA

BATSCHIJEVA BUKOVAČA

VITEZOVKA CONDOLLEOVA

BENESIJEVA PEČURKA SLABUNJAVKA

BIJELA DEBELJAČA CIGANČEK

BIJELA OTROVNICA CIMETASTA CREVNJAČA

BIJELA PUPAVKA CRNA KRASNICA

BIJELA SRAŠTENICA CRNI TARTUF

BIJELA ŠLJIVOVAČA CRNONOGA UVIJAČA

BIJELA VITEZOVKA CRVENA CAPICA

BIJELI TARTUF CRVENA HARINGOVA

BIJELOLISTIČAVA KRASNICA

KOPRENKA CRVENA KRASNICA

BIJELO-LJUBIČASTA CRVENKASTA CJEPAČA

KOPRENKA CRVENKASTA GLJIVICA

BISERKA CRVENKASTA

BJELKASTA LISIČICA HLADETINA

BLAGVA CRVENKASTA

BIJELA OVOJNJAČA PANJEVČICA

BLIJEDA CAPICA CRVENKASTI

BLIJEDOLJUBIČASTA BARŠUNOVAC

KOTURNICA CRVENKASTOLISTIČAVA

BLISTAVA ŽUTOLISKA VITEZOVKA

BLJUVARA CRVENJAČA

BOROV ČAVLIC ČEŠKA SMREČKOVICA

BOROV VRGANJ ČEŠLJOLIKA KRASNICA

ČEŠNJEVKA KORENJAČA

ČUPAVA KRIŽOLISKA KOSOGLAVKA

ČILIMASTA MLIJEČNICA KOSTANJEVČICA

DEBELONOGI SMRČAK KOSTANJEVKA

DEBELONOŠKA KOVARA

DIVNA ČEHOVKA KOVRČASTA KOKICA

DJED KRAČUN

DJEVIČANSKA KRALJEVKA

VLAŽNICA KRAVARA

DJEVOJAČKA KRASNICA KRAVLJA BALEGA

DVOPRSTENASTA KROVNJAČA

PEČURKA KRVAVA KRASNICA

ĐURĐEVAČA KRVAVA MLIJEČNICA

FECHTNEROV VRGANJ KUŠTRAVA SUNČANICA

FERIJEVA VITIČARKA LISIČJA KRASNICA

GLATKONOŠKA LAŽNA RUJNICA

GLAVATA DEBELJAČA LEDENJAČA

GOLEMA LISNATA DEBELONOŠKA

DVOPRSTENKA LIPIKA

GOLEMA PEČURKA LIVADNA ZLATAČA

GOLEMA PUHARA LUDARA

GOLUBAČA LJETNI VRGANJ

GRMOLJASTONOGA LJUBIČASTA GLJIVICA

ŠUMARICA LJUBIČASTA

GORKA DEBELJAČA ŠLJEMOVKA

GORKA VITEZOVKA LJUBIČASTO ZELENA

GORKI VRGANJ KRASNICA

GORUŠIČINA PLAVULJA LJUPKA KRASNICA

GRABOV DJED LJUPKI VRGANJ

GRABOVA PUŽEVICA LJUSKAVA KOPRENKA

GRBAVA SUNČANICA LJUSKAVA VITEZOVKA

GREBENASTA GRIVA LJUSKAVI KUŠTRAVAC

GRMAČA LJUTA PLOSNATICA

HAJDINSKI VRGANJ MAGLEN

HARINGAČA MAGLENKA

HIBRIDNI SMRČAK MALA MARTINČICA

HLADETINASTA MARTINČICA

LEDENKA MASLAČNA

HRAPAVA MLIJEČNICA PLOSNATICA

HRASTOVAČA MASLINASTA KRASNICA

HRSKAVICA MEDENKA

ISPUCANA MIRISNA PUŽEVICA

KRUMPIRAČA MIŠEK

JABLANOVAČA MLIJEČNICA

JAJASTA GNOJIŠTARKA MODRI VRGANJ

JAJASTA MUHARA MODRIKAČA

JAMIČASTA MODROLISNA

MLIJEČNICA KRASNICA

JASNOCRVENA MRKA TRUBAČA

VLAŽNICA MUHARA

JELENOVA KOPRENKA NABORANA KOPRRENKA

JELENOVO UHO NAHERENA ŠLJEMOVKA

JESENSKI HRČAK NAJBOLJA KRUŽOLIKA

JESTIVA KRASNICA NARANĐASTO-CRVENA

JUDINO UHO ZDJELIČARKA

KAPLJASTA ULEKNJAČA OBIČNA GUSTOLISKA

KAPLJIČASTA OBIČNA KOPRENKA

LJEPLJIVICA OBIČNI SMRČAK

KIJAČASTA GRLAŠICA OLOVASTA JAJAČA

KORJENASTA PLAVULJA OLOVASTA RUDOLISKA

ORIJAŠKA ZRAŠČENKA SMEĐI ŠUPLJIKAVAC

OSINAC SMEĐOKOŽA

OSJETLJIVA UVIJAČA GOLUBAČA

OTROVNA BRAŠNJAČA SNJEŽNA SOČNICA

OTROVNA CAPICA SMRČAK

OTROVNA PEČURKA SMRDAČA

OŽUJKA SMRDLJIVA PUPAVKA

PANTEROVA MUHARA SMREKINA RUJNICA

PANJEVČICA SMREKINA MLIJEČNICA

PASJI STRŠAK SMREKINA ČEŠERKA

PERUNIKINA SPAVAJUĆA VLAŽNICA

KRUŽOLISKA SREBRNASTA PRESLICA

PJEGAVA CJEPAČA SRNJAČA

PJEGAVA PLOSNATICA STOGLAVKA

PJESNIČKA GLJIVA STOŽARKA

PJEŠČARKA STOŽASTI SMRČAK

PODSTAVKA STRŠAK

POLUKRVNA SUHA PUŽEVICA

KOPRENKA SUMPORAČA

PRAVA TIGRICA SUMPORASTA

PRESNAC KRUŽOLIKA

PRLJAVA KRASNICA SUNČANICA

PROMJENLJIVA SUZNA CUNJAVKA

PUŽEVICA SVIJETLOŽUTA MUHARA

PROSENJAK SVILENASTA

PROSTI VRGANJ VITEZOVKA

PRSTENASTI SMETIŠTAR ŠAFRANASTA PRESLICA

PRSTENJAK ŠARENA GNOJIŠTARKA

PRUGASTA GUSTOLISKA ŠILJATONOGI VRGANJ

PRUGASTA ŠKRIPLIN

KRUŽOLISKA ŠLJIVOVAČA

PUZA ŠTITARKA

QUELETOVA KRASNICA ŠUMARICA

RANA ČEHAVKA ŠUMSKA PEČURKA

RANI HRČAK TAMNA KOPRENKA

RASPUCANA TAMNA LIVADARKA

ŠIROKOLISKA TAMNI VRGANJ

RAZORNA ČEHOVKA TIGRASTA PRESLICA

REBRASTA PATULJICA TIGRASTA VITEZOVKA

REBRASTI SMRČAK TIKVASTA PUHARA

RESASTA PEČURKA TOPOLOVA MLIJEČNICA

RICKENOVA TRBUŠASTA PUHARA

KOTURNICA TRNOVAČA

RUDNJAČA TROSLOJNA ZVJEZDAČA

RUJNICA TUPOGLAVKA

RUNJAVKA TURČIN

RUŽNA MLIJEČNICA TURKINJA

SAPUNASTA VITEZOVKA USAMLJENA MUHARA

SITNA LISIČICA UŠILJENA CJEPAČA

SITNOČEHAVA VELIKA GNOJIŠTARKA

VITEZOVKA VELIKA VLAŽNICA

SIVKA VELIKI BUZDOVAN

SIVOLISNA PANJEVKA VELIKI SLINAR

SJENOVITA VITEZOVKA VILIN KLINČAC

SKERLETNI VRGANJ VILOVNJAČA

SLINAVKA VISKOZNA MLIJEČNICA

SMEĐA PRESLICA VISKOZNA OBOJNJAČA

SMEĐE-ZELENA VISKOZNI VRGANJ

KRASNICA VITKA KORENOVKA

VJEŠTIČINO SRCE ZLATAČA

VODENASTA ZLATAN SMETIŠTAR

PANJEVČICA ZLATNA CAPICA

VREČASTA PUHARA ZLATNA KRASNICA

VUKOVO MESO ZLATNA PUŽEVICA

VUNENASTA ZLATNA ŠTITARKA

OBOJNJAČA ZLATONOGA TRUBAČA

ZLATNOŽUTA PUŽEVICA

ZADRUŽNA ŽILAVA ANISKA

PLOSNATICA ŽILAVA LJUSKAVICA

ZAVODNICA ŽILAVASTA TAVICA

ZEČARKA ŽUČARA

ZELENKA ŽUČKASTA PUPAVKA

ZELENKASTA ŽUTA CAPICA

KOPRENKA ŽUTA ULEKNJAČA

ZELENA PUPAVKA ŽUTI JOHAVAC

ZELENA VITIČARKA ŽUTI KRUH

ZELENJAČA ŽUTONOGI VRGANJ

ZEMLJASTA CJEPAČA ŽUTO-ZELENA

ZIMSKA GOMOLJAČA KRUŽOLISKA

1.2.2.Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora pokazati poznavanje strukovnih sadržaja iz slijedećih područja:

- pravila skupljanja gljiva u funkciji njihovog očuvanja,

- pravilo skladištenja gljiva, pokvarljivost,trajnost i sl.

- morfološke značajke gljiva,

- pravila makroskopske identifikacije gljiva,

- identifikacija pomoću kemijskih reagensa,

- osnovni pojmovi o sistematici gljiva,

- trovanje gljivama i mogućnost liječenja.

2.MORSKI RIBAR (61531)

2.1.Djelatnosti

0501101 Oceanski i morski ribolov

0502100 Morska mrjestilišta i ribnjaci

(Uzgajališta morskih organizama)

0500000 Ribolov i uzgoj

2.2.Ispitni sadržaji

2.2.1.Radne probe

-priprema broda i pribora za ulov ribe,rakova,mekušaca i idrugih morskih životinja,

- određivanje pozicije ze ulov,

-ulov različitih vrsta riba,

- ulov morskih rakova i mekušaca,

- ulov drugih morskih životinja,

- vađenje morskih organizama (spužve,koralji,alge,školjke i slično),

- čišćenje,sortitanje,klasiranje i pakiranje ribe i drugih morskih životinja,

- održavanje pribora za ribarenje i manji popravci,

- njega i održavanje mrjestilišta,

- njega bazena i ribnjaka za uzgoj mlađi,

- provođenje zdravstvene preventive (tretiranje antibioticima,kupke protiv parazita i dr.),

- ishrana riba i školjki,

- izlov ribe i školjki.

2.2.2.Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora dokazati poznavanje strukovnih sadržaja :

- zakonski propisi kojim se reguliraju pitanja morskog ribolova i uzgoja riba i drugih morskih životinja,

-poznavanje zaštite na radu i očuvanja mora i podmorja,

- osnovnaznanja iz navigacije i organizacije rada na ribarskom brodu,

- poznavanje sastava i svojstava ribljeg mesa i drugih morskih organizama,

- poznavanje zaštite ribe i drugih morskih organizama od kvarenja,

- poznavanje propisa o prometu riba i drugih morskih organizama,

- prepoznavanje osnovnih patoloških promejna na ribama i drugim morskim organizmima,

- identifikacija pojedinih vrsta riba.

3.SLATKOVODNI RIBAR(61532)

3.1.Djelatnosti

0501201 Slatkovodni ribolov

0502200 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci

3.2.Ispitni sadržaj

A.Radne probe

- pripremanje broda (čamca) i pribora za ulov ribo i drugih slatkovodnih životinja na rijekama i jezerima,

- ulov različitih vrsta riba,

- ulov slatkovodnih rakova,mekušaca,kornjača; žaba itd.

- čišćenje,sortiranje klasiranje i pakiranje ribe i drugih slatkovodnih organizama,

- održavanje pribora za ribolov i manji popravci,

- njega i održavanje mrjestilišta,

- proizvodnja slatkovodnog ribljeg mlađa,

- razdvajanje riba po spolu,

- uzgoj i prehrana ribe u ribnjacima,

- njega bazena i ribnjaka za uzgoj mlađi,

- održavanje ribnjaka (rasipanje mineralnih gnojiva, obrada tla ribnjaka i zasijavanje i njega raznih vrsta biljaka,uklanjanje tetnog vodenog bilja i sl.),

-dezinfekcija tla ribnjaka i ribarskog alata,

- poribljavanje,

- izlov konzumne ribe iz ribnjaka.

B.Ostali strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora dokazati poznavanje strukovnih sadržaja iz slijedećih područja:

- poznavanje zakonskih propisa slatkovodnog ribolova i uzgoja riba i drugih slatkovodnih organizama

- poznavanje propisa o zaštiti voda i slatkovodnih organizania u tekućim i stajaćim vodama,

- osnovna zanja o navigaciji na vodama na čijim je površinama organiziran promet,

- poznavanje sastava i svojstva ribljeg mesa i drugih konzumnih slatkovodnih organizama,

- poznavanje zaštite ribljeg mesa i mesa drugih konzumnih organizama od kvarenja,

- poznavanje propisa o prometu ribama i drugim slatkovodnim organizmima,

- prepoznavanje osnovnih patoloških promjena na ribama i drugim konzumnim organizinima,

- identifikacija pojedinih vrsta riba.

4.GALANTERIST

4.1. Djelatnosti

192000 Proizvodnja kovčega i torbi,ručnih torbica,

sedlarskih i remenarskih proizvoda

5211030 Popravci kovčega; torbi i slično

4.2. Ispitni sadržaji

4.2.1.Izrada galanterijskog proizvoda

- izrada pojaseva i remenova raznih vrsta i namjena,

- izrada navlaka i presvlaka,

- izrada športske galanterije,

- izrada raznih vrsta kovčega i torbi,

- izrada ženskih torbica raznih vrsta i namjene,

- izrada sedlarskih proizvoda.

4.2.2. Radne probe

- razni popravci galanterijskih proizvoda,

-izrada crteža,šablona i krojenje,

- sastavljanje dijelova galanterije raznim postupcima,

- ručno šivanje,

- strojno šivanje,

- obrubljivanje i obrada rubova,

- održavanje strojeva i uređaja.

4.2.3.Strukovni sadržaji

U okviru izrade ili radne probe,ispitanik mora dokazati poznavanje materijala; modeliranja i drugih strukovnih sadržaja važnih za zanimanje:

- koža :

prirodna sirova koža,

vrste sirove kože,

prerada kože,

vrsta i podjela gotovih koža važnih za galanteriju,

podstavne i remenske kože,

svojstva gotovih koža

- umjetna koža :

osnove dobivanja,svojstva i primjena

- plastične mase :

polivinilkloridne mase,svojstva i primjena,

poliesterske mase; svojstva i primjena

tekstil u galanteriji:

tkanine i netkani tekstil,svojstva i upotreba,

konac u galanteriji,označavanje finoće i čvrstoće

- papir i ljepenka:

vrste, svojstva i primjena

- ljepila:

vrste, primjena i postupci lijepljenja

- materijali za dogotavljanje galanterijskih proizvoda:

boje, voskovi, otapala, apreture, sredstva za čišćenje

- ostali materijali :

materijali, vrste i pamjena

fiber i šper ploče, vrste i primjena

- osnove modeliranja :

skiciranje i kotiranje

- galanterijske mjere :

dužinske i širinske galanterijske mjere

crtanje modela ručno i pomoću pomagala

- izrada šablona :

vrsta šablona i postupak izrade

- modeliranje galanterijskih proizvoda:

modeliranje sitne galanterije

modeliranje proizvoda krupne galanterije.

5. PARKETAR (74211)

5.1. Djelatnosti

2010201 Proizvodnja nesastavljenog materijala podova i slično (parkel, brodski pod)

5.2. Ispitni sadržaji

5.2.2. Radne probe

- sortiranje materijala za izradu parketnih daščica,

- izrada parketnih daščica,

- sortiranje parketnih daščica prema dužini i kvaliteti,

- sortiranje lamela i letvica lamel parketa,

-slaganje i povezivanje lamela u ploče lamel parketa (reguliranje rada stroja za slaganje i povezivanje lamela),

- formiranje srednjeg sloja panel parketa

- formiranje donjeg sloja (sendvića) panel parketa,

- nanošenje ljepila na srednjice panel packeta (rukovanje uređajem za prijenos srednjica, rukovanje uređajem za nanošenje ljepila),

- prašenje "sendvića" panel parketa i formiranje završnog sloja,

- sortiranje i slaganje lamel parketa,

- planiranje i provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

5.2.3. Strukovni sadržaji

U okviru izrade ii radne probe ispitanik mora dokazali poznavanje strukovnih sadržaja iz slijedećih područja:

- poznavanje osnova građe i strukture drveta,

- identifikacija vrste drveta, posebno za izradu parketa i brodskog poda,

- poznavanje fizikalnih i mehaničkih svojstava drva,

- vrste piljene građe i njeno razvtstavanje prema debljini, položaju u trupcu, obradi, položaju srca, teksturi i kvaliteti,

- prirodno i umjetno sušenje drva,

- poznavanje nedrvenih materijala u proizvodnji parketa (ljepilo, umjetni materijali, lakovi),

- skladištenje drva i gotovih proizvoda,

- poznavanje nacrta.

6.DRVOGALANTERIST (74214)

6.1. Djelatnosti

2051010 Proizvodnja drvenih drški i dijelova za alat,

metle,četke i slično

6.2.Ispitni sadržaji

6.2.1.Izrada galanterijskih proizvoda i radne probe

- priprema tehničko tehnološke dokumentacije (crteži; skice,planiranje materijala i sl.),

- priprema alata,strojeva i uređaja,

- proizvodnja (izrada) ravnala,pladnjeva,kutije za jedaći pribor,dasaka za meso i sl.

- proizvodnja (izrada) okvira za slike,

- proizvodnja (izrada) dječjih igračaka,

- proizvodnja različitih drški i dijelova za alat,

- izrada obućarskih kalupa,drvenih peta i sl.

- izrada drvenih četki raznih namjena.

6.2.2.Strukovni sadržaji

U okviru izrade ili radne probe ispitanik,mora dokazati poznavanje strukovnih sadržaja iz slijedećih područja:

- poznavanje osnova građe i strukture drveta,

- identifikacija pojedinih vrsta drveta,

- poznavanje fizikalnih i mehaničkih svojstava drva,

- poznavanje piljene građe i njenog razvrstavanja prema

debljini,položaju i trupcu,obradi,položau srca,teksturi i kvaliteti,

- prirodno i umjetno sušenje drva,

- poznavanje zaštite drva i sredstava za zaštitu,

- poznavanje nedrvenih materijala u izradi galanterijskih proizvoda (ljepila,umjetni materijali,lakovi i sl.)

- poznavanje osnovnih svojstava prirodnih i umjetnih vlakana za proizvodnju četki,metli i sl.

- skladištenje drva i gotovih proizvoda.

7.VULKANIZER

7.1.Djelatnosti

2512000 Protektiranje vanjskih guma

5020090 Popravci vanjskih i unutrašnjih guma te podešavanje i zamjena guma motornih

vozila

7.2.Ispitni sadržaji

7.2.2.Radne probe

- priprema strojeva,uređaja i alata i materijala za vulkaniziranje,

- vulkaniziranje (protektiranje) vanjskih guma i kontrola tehnološkog procesa,

- kontrola kvalitete protektiranih guma,

- popravci vanjskih i unutarnjih guma motornih vozila (traženje i tišćenje oštećenih mjesta),

- pripremanje materijala za popravak,nanošenje ljepila ili materijala za vulkanizaciju,vulkaniziranje u prešama,kontrola i slično,

- skidanje kotača s motornih vozila,zamjena guma,balan siranje kotača i njihova montaža.

7.2.3.Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora dokazati poznavanje

strukovnih sadržaja iz slijedećih područja:

- pojam sintetičkog elastomera i sintetičke gume,

- prirodni kaučuk i gume iz prirodnih kaučuka,

- podjela guma i njihove dimenzije,

- mjere zaštite pri radu i zaštite okoliša pri vulkanizaciji,

- postupak s otpadom,

- osnovna znanja o mehanici ovješenja kotača, vođenju kotača te odgovarajućem pritisku u gumama,

- osnovni pojmovi o njegovanju automobilskih guma,

- poznavanje propisa o ispravnosti guma u eksploataciji.

8. ZAVARIVAČ

8.1. Djelatnost

2852020 Zavarivanje

8.2. Ispitni sadržaji

Kandidati se mogu opredijeliti za elektrozavarivanje ili zavarivanje plinom, ali mogu i polagati ispit iz obje tehnike zavarivanja.

8.2.1. Elektrozavarivanje

8.2.1.1. Radne probe

Ručno elektrolučno zavarivanje različitim postupcima (REL-TIG, REL-MGH, REL-MAG i dr.)

- proučavanje tehničko-tehnološke dokumentacije i odabiranje postupaka zavarivanja,

- pripremanje materijala za zavarivanje,

- podešavanje uređaja za zavarivanje (agregata, transformatora, ispravljača itd.),

- pripremanje i podešavanje predmeta koji se zavaruju te oblika zavara,

- zavarivanje u raznim položajima i spojeva različitih oblika i dubina; te šavova koji podliježu provjeri korjena, statičkom i dinamičkom ispitivanju,

- zavarivanje plinskih rezervoara i dijelova koji podliježu rendgenskom i drugom ispitivanju,

- kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva elemenata.

Elektrootporno zavarivanje

- pripremanje materijala i aparata za zavarivanje,

- elektrootporno točkasto zavarivanje,

- elektrootporno projekciono zavarivanje punih materijala i limova,

- elektrootporno točkasto zavarivanje s više točaka po pravcu i zakrivljenoj liniji, čeono i šavno zavarivanje,

- kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva elemenata.

8.2.1.2. Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora dokazati poznavanje strukovnih sadržaja iz ovih područja:

- podjela i vrste spojeva te priprema spoja za zavarivanje

- označavanje zavarenog spoja,

- osnovne značajke različitih postupaka elektrolučnog zavarivanja,

- pogreške i način njihovog otklanjanja,

- izbor postupka zavarivanja,

- naprezanja i deformacije u zavarenom spoju,

- mjere zaštite pri zavarivanju, te utjecaj postupka na zdravlje zavarivača,

- obrada zavarenih spojeva,

- osnovna znanja o materijalima i elementima pogodnim za elektrozavarivanje.

8.2.2. Zavarivanje plinom (plamenom)

8.2.2.1. Radne probe

- pripremanje materijala i aparata za zavarivanje na osnovi tehničko-tehnološke dokumentacije,

- zavarivanje složenih dijelova u raznim položajima i različitih debljina materijala (zavarivanje cijevi i limova, dijelova karoserije vozila, metalnih konstrukcija, kotlova, brodskih konstrukcija, instalacija za grijanje i sl.) u raznim položajima,

- rezanje plamenom te krojenje elemenata različitih oblika u raznim položajima,

- kontroliranje i ispitivanje zavarenih spojeva.

8.2.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora dokazati poznavanje strukovnih sadržaja iz ovih područja:

- podjela i vrsta spojeva te priprema spoja za zavarivanje,

- označavanje zavarenog spoja,

- plinovi, korištenje i svojstva (kisik, acetilen, argon, ugljikdioksid),

- poznavanje uređaja za plinsko zavarivanje (cjevovod, osigurači, redukcioni ventil, plamenici i dr.),

- vrste spojeva i položaji zavarivanja;

- čimbenici koji utječu na kvalitetu zavarivanja,

- pogreške kod zavarivanja i njihovo ispitivanje te otklanjanje,

- naprezanje i deformacije u zavarenom spoju,

- mjere zaštite pri zavarivanju.

9. BRUSAČ ALATA

9.1. Djelatnosti

2852030 Brušenje alata

9.2. Ispitni sadržaji

9.2.1. Radne probe

- čitanje tehničko-tehnološke dokumentacije i pripremanje strojeva, alata i pribora,

- oštrenje raznih alata (svrdla, noževi, glodala, pile i sl.),

- kontroliranj točnosti i kvalitete oštrenja.

9.2.2. Ostala strukovna znanja

- poznavanje i primjena mjera zaštite na radu i zaštite okoliša,

- osnovna znanja o metalima (mehanička svojstva, obradivost, magnetska i toplinska svojstva),

- čelik, vrste čelika i njihova svojstva,

- čelici i sinterovani materijali za izradu alata,

- označavanje i izbor brusnog alata obzirom na način brušenja i vrstu materijala.

10. GRAVER -PEČATOREZAC

10.1. Djelatnosti

3663030 Proizvodnja žigova, naprava za otiskivanje natpisa ili gravura za ručno otiskivanje

10.2. Ispitni sadržaji

10.2.1. Izrada i radne probe

- izrada radne i tehničke dokumentacije na osnovi narudžbi,

- pripremanje alata, uređaja i strojeva za graviranje,

- pripremanje površina za graviranje i izradu crteža ili ispisivanje slova, brojeva te drugih simbola,

- ručno ili strojno graviranje,

- dovršavanje gravura (brušenje, poliranje, lakiranje i sl.),

- kontroliranje.

10.2.2. Strukovni sadržaji

- poznavanje i primjena mjera zaštite -na radu te zaštita okoliša,

- osnovna znanja o tehničkim i tehnološkim svojstvima materijala koji se koriste za graviranje,

- poznavanje tehnike kaljenja čeličnih štanci, odnosno vulkaniziranja gumene matrice.

11. IZOLATER

11.1. Djelatnosti

4522030 Hidroizolacija kroaova i balkona

4532000 Izolacijski radovi

11.2. Ispitni sadržaji

11.2.1. U okviru radne probe ispitanik treba pokazati slijedeće:

- pripremanje podloga za izvođenje raznih vrsta izolacije,

- izvođenje hidroizolacije na ravnim krovovima, balkonima i terasama hladnim i vrućim postupkom,

- izvođenje "krute" hidroizolacije lijepljenjem ljepenke, jute i drugih folija,

- izvođenje kiselootporne izolacije,

- izvođenje termoizolacije na zidovima, ravnim krovovima, terasama, balkonima, cjevovodima, kotlovima i rashladnim uređajima,

- izvođenje zvučne izolacije.

11.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora dokazati osnovna znanja iz slijedećih područja:

- poznavanje mjera zaštite na radu i njihovu primjenu pri obavljanju poslova ovog zanimanja,

- poznavanje zaštite okoliša,

- poznavanje tehničkih i tehnoloških karakteristika materijala koji se primjenjuju za izolacije raznih vrsta (bitulit, bitumen, krovna ljepenka, sintetske folije, staklena vuna, kiselootporne pločice, otapala, kitovi i sl.),

- priprema izolacione mase prema zadanoj recepturi,

- kontrola hidroizolacija (kontrola otjecanja vode).

12. ARMIRAČ (71290)

12.1. Djelatnosti

4525040 Savijanje armatura

12.2. Ispitni sadržaji

12.2.1. Radne probe

U okviru izrade radnih proba ispitanik treba pokazati slijedeće :

- pripremiti pribor za rad,

- pripremiti razne profile i vrste armatura,

- odrediti dužinu armiranja,

- brojiti armaturu prema nacrtu,

- izraditi šablone,

- očistiti armaturu,

- mjeriti, sjeći i savijati armaturu,

- vilice - izrada raznih oblika,

- vezati savijenu armaturu.

12.2.2. U okviru tehoologije zanimanja porebno je imati slijedeća znanja:

- zaštita na radu (osobna zaštita i zaštita okoliša),

- kretanje na radilištu,

- prijevoz materijala,

- vrste građevinskog materijala (kamen,veziva, buke, betoni, armirani betoni, keramički proizvodi, drvo, veziva),

- armirani beton (područja primjene, prednosti i nedostaci te načela armiranja),

- način veze i obrade čelika,

- čelik za armaturu,

- vrste konstrukcije (prema izvedbi),

- monolitne, polumontažne i montažne konstrukcije,

- osnovni oblici i vrste armirano-betonskih konstrukcija,

- pribor,

- armiranje u izgradnji i održavanju građevinskih objekata,

- armiranje prednapregnutih konstrukcija.

13. KERAMIČAR (71300)

13. 1. Djelatnosti

4543010 Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih,betonskih ili kamenih pločica

13.2. Ispitni sadržaji

13.2.1. Radne probe

U okviru izrade radnih proba ispitanik treba napraviti slijedeću grupu poslova:

- pripremiti različiti keramičarski materijal (mortovi, ljepila, mase za brtvljenje),

- čišćenje i pripremanje podloge (podovi, zidovi)

- rezanje, bušenje i brušenje keramičkih pločica,

- oblaganje zida, poda i kada keramičkim pločicama,

- oblaganje betonskih podloga teraco pločicama,

- postupak s otpadnim materijalom, ekonomičnost korištenja materijala,

- planiranje i provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

13.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru tehnologije zanimanja ispitanik treba imati osnovna znanja:

- zaštite na radu pri keramičarskim radovima, zaštita okoliša,

- o keramičarskim proizvodima (vrste, svojstva, ispitivanje keramičkih pločica),

- o alatima, srojevima i pomagalima za obavljanje keramičarskih radova,

- o vrstama raznih sredstava (mortovi, ljepila, mase za brtvljenje),

- o pripremnim radovima za oblaganje (priprema podloga, priprema materijala),

- o tehnologiji oblaganja zidova, podova, kada, stupaca, stepenica, bazena,

- o mozaik oblogama (pločice, kamen),

- o kiselootpornom oblaganju.

14. PODOPOLAGAČ (71321)

14.1. Djelatnosti

4543020 Postavljanje parketa ili drugih podnih drvenih obloga

4543030 Postavljanje tapisona i linoleuma

14.2. Ispitni sadržaji

14.2.1. Radne probe

- izrada nacrta, skica i planova,

- pripremanje materijala za izradu podova,

- polaganje polutoplih i toplih podova,

- pripremanje podloga za izvođenje radova,

- izrada podova od betona ili cementne glazure,

- nanošenje ljepila na podlogu,

- izrada podova od umjetnih materijala (plastičnih masa, gume i slično),

- izrada podova od drvenih ploča različitih formata,

- izrada podova od drvenih kocki i prizmi,

- polaganje parketa različitih vrsta,

- postavljanje brodskog poda,

- završna obrada, zaštita i održavanje parketa (brušenje, lakiranje...),

- rekonstcukcija podova od drveta i drugih materijala,

- planiranje i provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

14.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru izrade ili radne probe ispitanik mora dokazati poznavanje strukovnih sadržaja iz ovih područja:

- proračunavanje potrebnog materijala za izvođenje radova izrade podova,

- poznavanje drvnih materijala za izradu podova te njihova fizička i mehanika svojstva,

- poznavanje sastava betona i cementne glazure,

- poznavanje ljepila i drugih pomoćnih materijala koji se koriste pri izradi podova,

- poznavanje svojstava umjetnih materijala za izradu podova,

- provjeravanje kvalitete podloga i obloga.

15. TERACER (71322)

15.1. Djelatnosti

4543040 Postavljanje podnih i zidnih obloga od terada, mramora, granita ili škriljaca

15.2. Ispitni sadržaji

15.2.1. Radne probe

- pripremanje materijala i podloga za podove od monolitnog ili prefabriciranog teraca,

- izrada smjese za monolitni terac,

- izrada monolitnog teraca na podovima, zidovima, stubama i slično,

- izrada pranog kulira,

- brušenje teraco površine,

- izrada prefabriciranih elemenata od teraco smjese,

- obrada prefabriciranih teraco elemenata,

- polaganje teraco ploča i drugih elemenata,

- zalijevanje spojnica cementnom smjesom,

- popravak oštećenih dijelova teraco podova i obloga.

15.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru izrade ili radne probe ispitanik mora dokazati poznavanje strukovnih sadržaja iz ovih područja:

- izrada planova, crteža i skica za izvođenje teracerskih radova

- proračun potrebnog materijala,

- kontrola kvalitete materijala i teracerskih podova i obloga,

- poznavanje svojstava materijala za izradu teraca, te obloga od mramora, granita i škriljaca,

- planiranje i provođenje mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

16. GRAĐEVINSKI STAKLAR (71350)

16. 1. Djelatnosti

4544030 Postavljanje stakla, ogledala...

16.2. Ispitni sadržaji

16.2.1. Radne probe

U okviru izrade radnih proba ispitanik treba napraviti slijedeću grupu poslova:

- odabrati staklo za određenu namjenu,

- čitati skice i nacrte,

- mjeriti,

- odabrati alate za zadani zadatak,

- ustakljivati prozore, vrata i pregrade,

- brtviti, lijepiti i izolirati prozore,

- izrađivati osnovne konstrukcije iz prednapregnutog stakla.

16.2.2. Stručni sadržaji

U okviru tehnologije zanimanja ispitanik treba imati osnovna znanja iz:

- zaštite na radu, sprečavanje nesreća na radu, ekoloških zahtjeva, racionalnog korištenja energije,

- svojstva stakla, vrste i primjena,

- osnovna znanja o drvu i drvnim materijalima,

- osnovna znanja o metalima koji se koriste u staklarstvu,

- poznavanje svojstava materijala za brtvljenje i njihovu primjenu,

- poznavanje postupaka ostakljivanja i normi,

- poznavanje vrste prozora prema načinu izrade i konstrukciji,

- izradu okvira prozora prema vrsti izolacije,

- poznavati staklene konstrukcije od prednapregnutog stakla.

17. MEHANIČAR ZA BICIKLE (73200)

17.1. Djelatnosti

5274000 Popravak bicikla

17.2. Ispitni sadržaji

17.2.1. Radne probe

U okviru izrade radnih proba ispitanik treba pokazati slijedeću grupu poslova:

- tehniku izrade i to:

a) ručnim struganjem i preradom naročito odvajanjem, savijanjem i podešavanjem, jednostavnijom strojnom obradom,

b) lemljenje

- procijeniti kvarove i stupanj istrošenosti na konstruktivnim elementima i cjelinama

- utvrditi potrebne radove na otklanjanju postojećih kvarova ispitivanjem, mjerenjem i određivanjem rezervnih dijelova uz korištenje shema,

- montaža i demontaža konstruktivnih dijelova i grupa na biciklima, naročito povrat glavčine s više brzine, lančanih spojeva, nožnog pogona,

- spajanje električnih vodova i priključaka, električnih i elektronskih konstruktivnih dijelova i grupa, uključujući ispitivanje i funkcioniranje,

- utvrđivanje pogrešaka i raznih smetnji kao i njihovih uzroka na biciklima ispitivanjem i mjerenjem i to na najmanje dva od slijedećih područja: prijenosu snage, voznoj napravi, uređaju za kočenje i električnim uređajima.

11.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru tehnologije zanimanja treba poznavati:

- sigurnost na radu, zaštitu okoliša, načina racionalnog korištenja energije,

- materijale i pomoćne materijale, naročito pogonska goriva i maziva,

- tehniku odvajanja, prerade i spajanja, ponašanje materjala,

- prijenos snage uključujući povrat glavčine s više brzina, lančano spajanje i nožni pogon,

- okvir, zupčanici, stavljanje guma na kotače, kočnice, volan,

- zaštita od korozije,

- hidraulički, pneumatski, električni i elektronički konstruktivni dijelovi,

- upravljački i regulacijski sustavi,

- funkcij i funkcionalna veza sustava na biciklima,

- tehnički podaci, pogonske vrijednosti i propisi,

- propisi o ispitivanju i mjerenju, uređaji za ispitivanje i , mjerenje na biciklima, procjena rezultata mjerenja i ispitivanja,

- radovi održavanja i popravaka bicikla.

18. PEČENJAR (55222)

18.1. Djelatnosti

5532010 Priprema hrane

18.2. Ispitni sadržaji

18.2.1. Radne probe

U okviru izrade radnih proba ispitanik treba pokazati slijedeću grupu poslova:

- pripremanje različitih vrsta mesa i mesnih proizvoda za roštilj, ražanj i kuhanje (odabir, rezanje i slaganje, odabir začina),

- pečenje mesa i mesnih proizvoda,

- pečenje različitih plodova (kukuruza, kestenja),

- pečenje raznih proizvoda od tijesta (palačinke i slično),

- posluživanje pripremljenih jela,

- odabir i posluživanje pića.

18.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru pripadajućih teoretskih znanja ispitanik treba pokazati osnovna znanja iz:

- higijene ugostiteljskih objekata i higijene okoliša,

- higijene rada i osobne higijene,

- higijenskog održavanja uređaja i pribora koji se koriste pri nabavci, pripremi i posluživanju pripremljenih jela,

- sigurnosti na radu, zaštite okoliša i racionalnog korištenja energije,

- preventivne zaštite namirnica kao i prepoznavanja i odstranjivanja pokvarenih i zagađenih namirnica,

- osnova posluživanja jela i pića.

19. PRIPREMATELJ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA (55223)

19.1. Djelatnosti

5540010 Priprematelj jednostavnih jela i slastica

19.2. Ispitni sadržaji

19.2.1. Stručni rad

U okviru izrade stručnog rada ispitanik treba izraditi jedno jednostavno jelo i jednu jednostavnu slasticu.

To može biti:slano i slatko jelo od vodenog tijesta (savijača, pita, štrukle, mlinci, gibanice), palačinke, nabujci, slani i slatki omleti, jela sa roštilja.

19.2.2. Radne probe

U okviru izrade radnih proba treba pokazati slijedeću grupu poslova :

- priprema raznih vrsta salata,

- hladna i topla predjela,

- jela sa roštilja,

- priprema raznih vrsta povrća,

- kreme

- slatka jela od lijevanog tijesta,

- sastavljanje jelovnika za domjenke.

19.2.3. Strukovni sadržaji

U okviru tehnologije zanimanja treba:

- poznavati sigurnost na radu, zaštitu okoliša i načine racionalnog korištenja energije,

- poznavati propise o osobnoj higijeni, higijeni prostorija i higijeni živežnih namirnica,

- imati osnovna znanja o zdravoj prehrani,

- upoznati vrste namirnica, njihovu vrijednost i korištenje u prehrani,

- imati osnovna znanja o prigotavljanju svih vrsta jednostavnih jela,

- znati sastaviti jelovnike za razne prigode.

20. POSLUŽTTELJ JELA I PIĆA (51232)

20.1. Djelatnosti

5556020 Posluživanje

20.2. Ispitni sadržaji

20.2.1. Radne probe

U okviru izrade radnih proba ispitanik treba obaviti slijedeće poslove :

a) Posluživanje glavnih obroka

- dočekivanje i smještaj gosta

- primanje narudžbe

- tehnika posluživanja glavnih obroka

- pospremanje upotrijebljenog pribora i stolnog rublja

- ispostava računa

- naplaćivanje narudžbe

- ispraćaj gostiju.

b) Posluživanje pića

- određivanje vrste vina prema jelima

- posluživanje vina

- posluživanje piva

- posluživanje svih vrsta žestokih alkoholnih pića.

c) Posluživanje pri svečanim obrocima

- pripremni radovi

- posluživanje obroka

d) Posluživanje pri domjencima

- odabir jela i pića za domjenak

- posluživanje jela i pića na domjencima.

e) Posluživanje hladnog buffeta.

20.2.2. Stručni sadržaji

U okviru ugostiteljskog posluživanja treba poznavati:

- sigurnost na radu, zaštitu okoliša, načine racionalnog korištenja energije,

- higijenu ugostiteljskih objekata i njihovog okoliša,

- higijenu rada i higijensku zaštitu,

- higijensko održavanje uređaja i pribora u ugostiteljstvu,

- obroci u ugostiteljstvu (glavni i izvanredni, prigodni, postave za sve vrste obroka),

- dočekivanje i smještaj gostiju,

- pripremni radovi za posluživanje (u blagovaonici, u točionici pića, ponuda jela i pića, jelovnici, radna dokumentacija),

- primanje narudžbe za jela i pića, boniranje,

- posluživanje glavnih obroka,

- dnevni utržak-promet,

- način posluživanja alkoholnih i bezalkoholnih pića,

- posluživanje putnika.

21. PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA (51234)

21.1. Djelatnosti

5557010 Priprema hrane

21.2. Ispitni sadržaji

21.2.1. Radne probe

U okviru radnih proba ispitanik treba pokazati slijedeću grupu poslova :

- priprema osnovnih sirovina i dodataka za izradu bureka,

- priprema osnovnih sirovina i dodataka za izradu pizza,

- izrada, pečenje i posluživanje bureka,

- izrada, pečenje i posluživanje pizza,

- odabir i posluživanje bezalkoholnih pića.

21.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru pripadajućih teoretskih znanja ispitanik treba pokazati osnovna znanja iz:

- higijene ugostiteljskih objekata i higijene okoliša,

- higijene rada i osobne higijene,

- higijenskog održavanja uređaja i pribora koji se koriste pri nabavci, pripremanju i posluživanju jela,

- sigurnosti na radu, zaštite okoliša i racionalnog korištenja energije,

- preventivne zaštite namirnica kao i prepoznavanja i odstranjivanja pokvarenih i zagađenih namirnica,

- vrsta brašna, vrsta punila i dodataka za bureke i pizze,

- osnove posluživanja jela i pića.

22. TAKSIST (31193)

22.1. Djelatnosti

6022000 Taksi služba

22.2. Ispitni sadržaji

22.2.1. Radne probe

Prijem putnika, smještaj prtljage i prijevoz na najmanje dvije lokacije u mjestu ili okolici.

Putnici, za vrijeme odvijanja radne probe, su članovi ispitne komisije.

22.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora pokazati poznavanje ovih teoretskih sadržaja:

- uređenje i organizacija javnog prometa, a posebno autotaksi prijevoza,

- pravila ponašanja prema korisnicima usluga i postupak s prtljagom,

- poznavanje normativnih akata, koji reguliraju atotaksi prijevoz,

- izgled i oprema taksi vozila,

- organizacija i red na autotaksi stajalištima,

- osnovna znanja povijesnog razvoja mjesta i regije, za koje je organiziran taksi prijevoz,

- osnovna znanja o najvažnijim arhitektonskim objektima, kulturnim spomenicima i urbanim prostorima u mjestu i okolici,

- mogućnost pružanja informacija o značajnim ustanovama, turističkim i ugostiteljskim objektima u mjestu i okolici.

23. TAKSIST NA VODI (31422)

23.1. Djelatnosti

6110040 Taksi prijevoz na vodi

23.2. Ispitni sadržaji

23.2. 1. Radne probe

- prijem, ukrcaj i prijevoz putnika (članovi ispitne komisije).

23.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru radnih proba ispitanik mora dokazati poznavanje slijedećih strukovnih sadržaja:

- uređenje i organizacija javnog prometa na vodi, a posebno taksi prijevoza,

- pravila ponašanja prema korisnicima usluga,

- raspored tereta na taksi plovilu,

- poznavnje propisa koji reguliraju taksi prijevoz na vodi,

- organizacija i red na taksi stajalištima u luci,

- poznavanje povijesnih, zemljopisnih i turističkih značajki područja za koje se organizira taksi prijevoz na vodi,

- poznavanje ostalih važnih podataka, kao npr. značajne ustanove, turistički i ugostiteljski objekti i sl.

24. NJEGOVATELJ DJECE (51490)

24.1. Djelatnosti

8532090 Dječje jaslice i danja briga za hendikepiranu djecu

24.2. Ispitni sadržaji

Programska cjelina strukovnog dijela ispita obuhvaća:

- demonstraciju rada s lakše hendikepiranom djecom,

- osnove zdravstvene njege,

- osnove pedagogije i didaktike.

24.2.1. U okviru demonstriranja rada s djecom u jaslicama i s

lakše hendikepiranom djecom potrebno je pratiti :

- prihvat djeteta,

- provođenje kompletne osobne higijene djeteta,

- postupak hranjenja djeteta,

- igra s djetetom.

24.2.2. U okviru osnovne zdravstvene njege potrebno je imati

osnova znanja iz:

- higijenskog održavanja prostora i dezinfekcije,higijensko

i estetsko održavanje sobe djeteta, priprema,otopina za dezin-

fekciju i njihova primjena,sredstva zaštite),

- pravljenje i presvlačenje kreveta,

- postupak s čistim i nečistim rubljem,

- priprema pribora za osobnu higijenu,čišćenje,dezinfek-

cija,

- praćenje osnovnih fizioloških funkcija,

- poznavanje osnovnih funkcija,u organizmu čovjeka

(temperatura,kontrola tjelesne težine i sl.),

- ishrana - priprema jela i hranjenje,

- rad na postizavanju većeg stupnja samostalnosti,djeteta

u osobnoj higijeni,uzimanju hrane i obavljanju fizioloških fun-

kcija,

- praćenje djeteta u igri,

- osnovne dječje bolesti - prepoznavanje,

- pružanje prve pomoći u slučaju ozljede.

24.2.3. U okviru osnova pedegogije i didaktike potrebna su

osnovna znanja iz područja pedegogije djece pred-

školskog uzrasta i to: .

- poznavanje didaktičkih materijala i metoda za motivaci-

ju djece,

- stvaranje radne atmosfere u grupi i uspostavljanje blis-

kih emocionalnih kontakata s djecom,

- razvoj socijalizacije djeteta kroz igru,

- razvijanje osjećaja sigurnosti,prihvaćenosti,zadovolj-

stva,slobode,optimizma i samopouzdanja,

- poticanje djece na međusobne prijateljske odnose.

25. MASER (51414)

25.1.Djelatnosti

9302040 Masaža tijela

25.2.Ispitni sadržaji

25.2.1.Radne probe

U okviru radnih proba ispitanik treba pokazati slijedeće masažne tehnike :

- klasična manuelna masaža (terapijska,higijenska i kozmetička masaža,športska masaža,opće i lokalna djelovanje masaže,klasična manuelna masaža),

- manuelna limfna drenaža (osnove primjene,vrste hvatova,obrada segmenata tijela, fiziološko djelovanje,opće indikacije i kontraindikacije za MLD),

- akupresutska masaža,

- vezivno tkivna masaža (djelovanje,zone masaže,tehnika izvođenja,mala i velika obrada,indikacije),

- periostalna masaža (primjena i djelovanje, tehnika izvođenja, indikacije),

- segmentalna masaža (fiziološko djelovanje, tehnika izvođenja, indikacije),

- masaža sportaša.

25.2.2. Strukovni sadržaji

U okviru stručne teorije učenici trebaju pokazati osnovna znanja :

- sistematske i topografske anatomije ljudskog tijela s težištem na lokomotornom sustavu,

- o međusobnoj ovisnosti i funkciji pojedinih organa ljudskog tijela i to u opsegu neophodnom za razumijevanje patoloških procesa i bolesti koje se najčešće susreću u području fizikalne medicine i rehabilitacije,

- o različitim fizikalnim agensima, njihovom fiziološkom djelovanju i reakcijama organizma kada se oni koriste u terapijske svrhe,

- o različitim vrstama mašaža i njihovom djelovanju na organizam,

- o osnovnim tehničkim osobinama elektroaparata koji se koriste u masaži i zaštitnim mjerama,

- o sredstvima koja se koriste u terapeutske svrhe: voda, zrak, para, blato, mulj, pijesak, parafini, ekstrakti ljekovitih biljaka,

- o primjeni higijenskih mjera i zaštitnih sredstava.

26.CVJEĆAR ARANŽER (34110)

26.1. Djelatnosti

9305060 Cvjećarsko aranžerske usluge

26.2. Ispitni sadržaji

26.2.1. Stručni rad

U okviru izrade stručnog rada ispitanik treba pripremiti:

- cvjetni aranžman za svečanu prigodu prema izboru i to koristeći se elementima oblikovanja cvjetnog aranžmana, tehničkim pomagalima i dekorativnim dodacima.

26.2.2. Radne probe

U okviru izrade radnih proba ispitanik treba izvesti slijedeću grupu poslova:

- priprema supstrata za sjetvu (pikiranje i uzgoj jednogodišnjeg i dvogodišnjeg cvijeća),

- uzgojne mjere i zahvati u cvjećarstvu,

- razmnožavanje cvijeća,

- pripremanje cvijeća za slaganje u posude,

- priprema cvijeća za pačvršćivanje na podlogu.

26.2.3. Strukovni sadržaji

U okviru tehnologije zanimanja (cvjećarstvo i aranžiranje cvijeća) potrebno je pokazati slijedeća znanja:

- karakteristike cvjećarske proizvodnje u svijetu i kod nas,

- prostori za uzgoj cvijeća (rasadnici, klijališta, plastenici, staklenici, otvorene površine),

- uzgoj cvijeća (uzgojne mjere i zahvati u cvjećarstvu, razmnožavanje cvijeća),

- jednogodišnje cvijeće,

- dvogodišnje ćvijeće,

- trajnice,

- sušenje i prepariranje cvijeća i trava,

- aranžiranje cvijeća kroz povijest,

- elementi oblikovanja cvjetnog aranžmana,

- tehnička pomagala i dekorativni dodaci pri aranžiranju cvijeća,

- njega i održavanje gotovih cvjetnih aranžmana, rezanog cvijeća i lončanica.

X

Rokove za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti utvrđuje Hrvatska obrtnička komora.

Kandidati za polaganje ispita prijavljuju se područnoj obrtničkoj komori na čijem prostoru prebivaju.

O mjestu i vremenu polaganja ispita kandidata izvješćuje područna obrtnička komora najkasnije osam dana prije ispitnog roka.

XI

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa:311-01/95-01/427

Urbroj: 526-01-95-2

Zagreb, 27. studeni 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v. r.