Odluka o produljenju roka iz članka 4. Stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 103/1995 (15.12.1995.), Odluka o produljenju roka iz članka 4. Stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 28/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 58/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. godine donijela

ODLUKU

O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

I

Rok iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 28/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 58/95) za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova na oslobođenim područjima, na privremeno okupiranim područjima Republike Hrvatske kao i rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova čiji vlasnik je pravna osoba koja zbog primjene Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), stan ne može prodati bez dopuštenja Vlade Republike Hrvatske, produljuje se do 31. prosinca 1996. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:310-01/95-01/08

Urbroj: 5030105-95-12

Zagreb,14. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.