Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava

NN 104/1995 (18.12.1995.), Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/9l, 9/92, 55/92 i 29/94), i članka 2. Zakona o prestanku važenja Zakona o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste ("Narodne novine", broj 109/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. godine donijela

ODLUKU

O ZABRANI DODJELE STANARSKIH PRAVA

I.

Zabranjuje se davanje na korištenje radi stjecanja stanarskog prava stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno stanova u društvenom vlasništvu, na kojima pravo korištenja i raspolaganja ima Republika Hrvatska, te stanova u vlasništvu pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska ima više od 51% dionica ili udjela.

Odredba stavka 1. ove točke odnosi se i na stanove na kojima pravo vlasništva odnosno pravo korištenja i raspolaganja imaju jedinice lokalne samouprave i uprave, te na stanove na kojima pravo vlasništva imaju pravne osobe koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave ili u kojima jedinice lokalne samouprave i uprave imaju više od 51% dionica ili udjela.

II.

Stanovi iz točke 1. ove Odluke mogu se dati na korištenje samo kao stanovi za službene potrebe, uz naknadu što se uređuje posebnim ugovorom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa:370-01/95-01/22

Urbroj : 5030102-95-1

Zagreb, 14. prosinca 1995. P

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.