Odluka o proglašenju ustavnog zakona o izmjenama i dopunama ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 105/1995 (21.12.1995.), Odluka o proglašenju ustavnog zakona o izmjenama i dopunama ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1995., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. prosinca 1995. godine.

Klasa: 012-02/91-01/03

Zagreb, 12. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Ustavni zakon

o izmjenama ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 34/92 - pročišćeni tekst, 91/92., 62/93. i 50/94.) u članku 3. stavku 1. riječi: "do 31. prosinca 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1996. godine".

Članak 2.

U članku 4. riječi: "do 31. prosinca 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1996. godine".

Članak 3.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglasi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa:012-02/91-01/03

Zagreb, 12. prosinca 1995.

 

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.