Ispravak odluke o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500 obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog misala"

NN 106/1995 (22.12.1995.), Ispravak odluke o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500 obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog misala"

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca od 5 kuna "500 obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog misala", koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 91 od 10. studenog 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZDAVANJU ZLATNOG SUVENIRNOG KOVANOG NOVCA OD 5 KUNA "500 OBLJETNICA TISKANJA SENJSKOG GLAGOLJSKOG MISALA"

U Odluci o izdavanju zlatnog suvenirnog kovanog novca oc 5 kuna "500. obljetnica tiskanja senjskog glagoljskog misala" u točki 4. umjesto riječi "promjera 26,5 milirnetara" trebaju stajat riječi "promjera 26,2 milimetara".

O. br. 329-1/95.

Zagreb,15. prosinca 1495.

Viceguverner Narodne banke Hrvatske

Dragutin Zaninović, v. r.