Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća

NN 109/1995 (29.12.1995.), Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća

109 29.12.1995 Uredba o dopuni zakona o sanaciji određenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29.

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
"Donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije određenog poduzeća otvara se i postupak sanacije onih poduzeća koja su u njihovom pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drže".

Raniji stavak 2. ovoga članka postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Vjerovničko vijeće imenovano u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ima ista ovlaštenja i prema poduzećima odnosno društvima koja su u pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drži poduzeće odnosno društvo koje je u postupku sanac

Članak 3.

Dodaje se novi članak 11a. koji glasi:
"Poduzeće odnosno društvo za koje je temeljem ovoga Zakona otvoren postupak sanacije uskladit će svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon okončanja tog postupka".

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-04/95-01/01
Urbroj : 5030116-95-3
Zagreb, 29. prosinca 1995.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.