Odluka o postavljenju Nede Rosandić Šarić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

NN 97/1995 (1.12.1995.), Odluka o postavljenju Nede Rosandić Šarić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

O POSTAVLJENJU ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI PARAGVAJ, SA SJEDIŠTEM U BUENOS AIRESU

kojom postavljam NEDU ROSANDIĆ ŠARIĆ izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Broj : 01-95-1892/1

Zagreb, 22. studenog 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.