Odluka o postavljenju Nede Rosandić Šarić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

NN 97/1995 (1.12.1995.), Odluka o postavljenju Nede Rosandić Šarić za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


Na osnovi članka 49. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91.), donosim

ODLUKU

O POSTAVLJENJU ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, SA SJEDIŠTEM U BUENOS AIRESU

za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

Broj: 01-95-1893/1

Zagreb, 22. studenog 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.