Odluka o razrješenju prof. dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lichtenstein

NN 1/1996 (5.1.1996.), Odluka o razrješenju prof. dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lichtenstein

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U KNEŽEVINI LIECHTENSTEIN

prof. dr. ZDENKO ŠKRABALO razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Liechtenstein sa sjedištem u Bernu, s danom 1. siječnja 1996.

Broj: 01-95-2086/1

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.