Ispravak Uredbe o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća

NN 1/1996 (5.1.1996.), Ispravak Uredbe o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Uredbi o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzeća, objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 109 do 29. prosinca 1995., te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O DOPUNI ZAKONA O SANACIJI ODREÐENIH PODUZEĆA

U članku 1. stavku 1. prva rečenica treba glasiti: "U Zakonu o sanaciji određenih poduzeća ("Narodne novine", br. 56/95) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:"

Urbroj: 50501-95-6

Zagreb, 4. siječnja 1996.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v.r.