Odluka o postavljanju Darinka Bage za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini

NN 2/1996 (10.1.1996.), Odluka o postavljanju Darinka Bage za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam DARINKA BAGU za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu.

Broj: 01-96-39/1

Zagreb, 5. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.