Odluka o postavljanju Franje Antuna Blaževića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republi

NN 2/1996 (10.1.1996.), Odluka o postavljanju Franje Antuna Blaževića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam FRANJU ANTUNA BLAŽEVI-ĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru, sa sjedištem u Santiagu.

Broj: 01-96-40/1

Zagreb, 5. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.