Odluka o postavljenju dr. Miomira Žužula za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

NN 6/1996 (22.1.1996.), Odluka o postavljenju dr. Miomira Žužula za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. MIOMIRA ŽUŽULA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.

Broj: 01-96-80/I

Zagreb, 11. siječnja 1996.

Predsjendik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.