Odluka o razrješenju dr. Aleksandra Šolca dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

NN 10/1996 (6.2.1996.), Odluka o razrješenju dr. Aleksandra Šolca dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI MAÐARSKOJ

dr. ALEKSANDAR ŠOLC razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 1996.

Broj: 01-95-1959/1

Zagreb, 28. studenog 1995.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.