Odluka o razrješenju dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

NN 10/1996 (6.2.1996.), Odluka o razrješenju dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE U ŠVICARSKOJ
KONFEDERACIJI

dr. ZDENKO ŠKRABALO razrješuje se dužnosti izvanrednog i opuomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 1996.

Broj: 01/95-1956/1

Zagreb, 28. studenog 1995.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.