Pravilnik

NN 10/1996 (6.2.1996.), Pravilnik

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju točke III. Odluke o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane za upravljanje stanovima, garažama i poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/92) ministar obrane donosi

PRAVILNIK

Članak 1.

Visina naknade koju vlasnik stana i poslovnog prostora kao posebnog dijela zgrade plaća za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenoj zgradi i za troškove upravljanja stambenom zgradom, iznosi 40% od iznosa stanarine utvrđenog Pravilnikom o utvrđivanju visine stanarine za stanove u vlasništvu Repubilke Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Članak 2.

Iznos iz članka 1. ovog Pravilnika plaća se mjesečno s početkom od prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem je sklopljen ugovor o kupoprodaji stana.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-01/95-161/642

Urbroj: 512-01-95-6080

Zagreb, 28. studenoga 1995.

Ministar obrane

Republike Hrvatske

Gojko Šušak, v.r.