Popis ovlaštenih pravnih osoba koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

NN 11/1996 (9.2.1996.), Popis ovlaštenih pravnih osoba koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, sukladno članku 6. stavku 6. Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine" broj 97/93) objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA KOJE STRUČNO OSPOSOBLJAVAJU VOZAČE MOTORNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI I OSOBE KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI

Red br. Naziv pravne osobe Adresa Datum izdavanja
rješenja

1. Škola za cestovni promet Zagreb, Trg J. F.
Kennedya 8 20.01.1992.

2. Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti
d.d. Zagreb, Ul.grada Vukovara 68 31.03.1992.

3. Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek,
Trg L. Minskog 3/III 11.02.1993.

4. INA-Industrija nafte, Zagreb, Ul. grada
Vukovara 78 15.02.1993.

5. Srednja tehnička prometna škola Split,
Teslina 4 17.12.1993.

6. Prometna škola Rijeka Rijeka, Jože Vlahovića 10
17.05.1994.

7. "Inviktus" d.o.o. Zagreb, I. Poljaka
31 20.11.1995.

8. Auto škola Marković-Hlaić d.o.o. Karlovac,
I. Meštrovića 12 22.01.1996.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.