Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

NN 12/1996 (14.2.1996.), Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 20. i 21. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) i članka 50. stavka 2. i 3. Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine", br. 74/95), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU, RASPAČAVANJU, POVLAČENJU IZ UPOTREBE I ZAMJENI DRŽAVNIH BILJEGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se izdavanje, tiskanje, puštanje u tečaj, raspačavanje, povlačenje iz upotrebe, zamjena i maloprodaja državnih biljega.

Članak 2.

(1) Državni biljezi izdaju se u apoenima od 5,00, 10,00, 20,00 i 50,00 kuna.

(2) Dimenzije državnih biljega zajedno s bijelim rubom su 24,14 x 36,92 mm.

(3) Državni biljezi tiskaju se plošnim tiskom na specijalnom bijelom papiru s ugrađenom nevidljivom zaštitom.

Članak 3.

(1) Državni biljezi izgledaju ovako:

(2) U srednjem dijelu državnog biljega je grb Republike Hrvatske uokviren stiliziranom rozetom, a ispod grba je oznaka vrijednosti državnog biljega u kunama. U gornjem dijelu državnog biljega je većim slovima naziv "Republika Hrvatska". Ispod oznake vrijednosti državnog biljega su riječi "državni biljeg".

Članak 4.

Državni biljezi tiskaju se u ovim bojama:

1. biljeg od 5,00 kuna u žutoj boji,

2. biljeg od 10,00 kuna u sivoj boji,

3. biljeg od 20,00 kuna u crvenoj boji,

4. biljeg od 50,00 kuna u naranđastoj boji.

Članak 5.

(1) Državne biljege tiska i pušta u tečaj Ministarstvo financija, a raspačava Narodna banka Hrvatske putem Zavoda za platni promet.

(2) Za pokriće troškova raspačavanja državnih biljega Narodnoj banci Hrvatske pripada naknada.

(3) Ministarstvo financija sklapa ugovor s Narodnom bankom Hrvatske, kojim se uređuje raspačavanje državnih biljega i naknada iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Prodaja, zamjena i povlačenje iz upotrebe državnih biljega povjerava se Zavodu za platni promet, o čemu on sklapa ugovor s Narodnom bankom Hrvatske u skladu s ugovorom iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Zavod za platni promet može prodavati državne biljege osobama iz članka 21. stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama i ostalim pravnim i fizičkim osobama kojima ministar financija izda ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega.

(3) Prodavateljima na malo za poslove prodaje na malo državnih biljega pripada provizija od 6% od nominalne vrijednosti kupljenih državnih biljega za daljnju prodaju.

Članak 7.

(1) Prodavatelji državnih biljega na malo mogu državne biljege tekuće emisije, koji se kod njih slučajno oštete, zamijeniti kod Zavoda za platni promet na blagajnama koje raspačavaju državne biljege.

(2) Neće se zamjenjivati državni biljezi, koji su bili prilijepljeni na neki spis ili su tako oštećeni da se ne može utvrditi da li su bili upotrebljeni ili su slučajno oštećeni.

Članak 8.

(1) Osobe koje iz bilo kojeg razloga ne upotrijebe državne biljege koji su u tečaju, mogu ih zamijeniti za gotov novac samo kod Zavoda za platni promet na blagajnama koje rapačavaju državne biljege.

(2) Pri zamjeni iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se vrijednost državnih biljega u gotovom novcu nakon odbitka provizije koja pripada prodavaču na malo.

Članak 9.

Dosadašnji upravni biljezi izdani na temelju Pravilnika o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni upravnih biljega Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/94 i 44/94) mogu se upotrebljavati kao državni biljezi do njihovog iskorištenja.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni upravnih biljega Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/94 i 44/94) i članak 4. Naredbe o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/92 i 5/94).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-02/96-01/06 Urbroj: 513-07/96-1 Zagreb, 5. veljače 1996.

Ministar financija Božo Prka, v. r.