Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojnoredarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima

NN 14/1996 (21.2.1996.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojnoredarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 93. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 23/95 i 33/95), donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTANOVLJENJU MEDALJA ZA SUDJELOVANJE U VOJNO-REDARSTVENIM OPERACIJAMA I U IZNIMNIM POTHVATIMA

I.

U Odluci o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima ("Narodne novine", broj 60/95 od 18. kolovoza 1995.) u članku II., točka 2. se mijenja i glasi:

"2. Medalja za sudjelovanje u operaciji "Ljeto '95" (srpanj-kolovoz 1995.), u prigodi zajedničke akcije HV, HVO i Armije BiH za oslobađanje područja Bosanskog Grahova, Glamoča, Drvara, Šipova i Jajca".

U članku IV., stavak 2. se briše i zamjenjuje sljedećim stavkom:

"Medalje imaju svoje zamjenice koje se nose na lijevoj strani grudi na službenim i svečanim odorama i to iza oznaka odlikovanja, redosljedom "Bljesak", "Ljeto '95", "Oluja", "Iznimni pothvat", od lijeva na desno gledajući prema nositelju odlikovanja."

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-012-96-10/1 Zagreb, 12. veljače 1996.

Predsjednik Republike Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske Vrhovnik dr. Franjo Tuđman, v. r.