Odluka o postavljenju dr. Joze Metera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

NN 18/1996 (6.3.1996.), Odluka o postavljenju dr. Joze Metera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. JOZU METERA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Novom Zelandu, sa sjedištem u Canberri.

Broj: 01-96-373/1 Zagreb, 16. veljače 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. r.