Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1994." i "1995."

NN 20/1996 (13.3.1996.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1994." i "1995."

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 _ pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 5. ožujka 1996. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1994." I "1995."

1. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1994." i "1995.".

2. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u slijedećim količinama:

_ godina kovanja "1994." 4.000 komada kompleta

_ godina kovanja "1995." 4.000 komada kompleta

3. Kovani novac kuna i lipa u numizmatičkim kompletima s oznakom godine kovanja "1994." i "1995." izrađen je u tehnici visokog sjaja te je zavaren u plastične omote, pravokutnog oblika dimenzija 166´111 mm.

4. Izgled kovanog novca kuna i lipa u numizmatičkom kompletu s oznakom godine kovanja "1994." identičan je opisu kovanog novca kuna i lipa iz Odluke o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca ("Narodne novine" br. 47/95).

5. Izgled kovanog novca kuna i lipa u numizmatičkom kompletu s oznakom godine kovanja "1995." identičan je opisu kovanog novca kuna i lipa (izuzev godine kovanja) iz Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa ("Narodne novine" br. 37/94).

6. Numizmatički kompleti kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1994." i "1995." prodavat će se pojedinačno po cijeni od 95,00 kn.

7. Narodna banka Hrvatske prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu te putem banaka, ZAP-a i trgovačkih poduzeća.

8. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 337/96 Zagreb, 5. ožujka 1996.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske dr. Marko Škreb, v. r.