Odluka o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 21/1996 (14.3.1996.), Odluka o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 1. veljače 1996., donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

I.

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 109/95.), prestaje vrijediti danom 1. veljače 1996.

II.

Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/93-01/04
Zagreb, 1. veljače 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.