Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama Zakona o obrtu

NN 24/1996 (26.3.1996.), Uredba o izmjeni Uredbe o izmjenama Zakona o obrtu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. ožujka 1996. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Uredbi o izmjenama Zakona o obrtu ("Narodne novine", broj 88/95), u članku 1. stavcima 1. i 2. članku 2., riječi: "do 31. ožujka 1996. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. rujna 1996. godine".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1996. godine.

Klasa: 311-01/93-01/01
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 21. ožujka 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.