Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara

NN 26/1996 (3.4.1996.), Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pirotehničara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 27. Zakona o razminiranju (»Narodne novine«, broj 19/96.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU UTVRÐIVANJA DUŠEVNE, TJELESNE I ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI PIROTEHNIČARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjerila i način utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti pristupnika za obavljanje poslova pirotehničara (u daljnjem tekstu: pristupnici) i pirotehničara zaposlenih u ovlaštenoj pravnoj osobi iz članka 7. Zakona o razminiranju (u daljnjem tekstu: pirotehničari).

Ovim se Pravilnikom utvrđuje način osnutka i sastav Zdravstvenog povjerenstva (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) pri ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, koja provodi zdravstvene preglede pristupnika i pirotehničara.

Članak 2.

Pristupnici su dužni učiniti prethodni zdravstveni pregled.

Pirotehničari su dužni jednom godišnje učiniti naknadni zdravstveni pregled.

Rok za obavljanje naknadnog zdravstvenog pregleda počinje teći od nadnevka naznačenog na posljednjoj ispravi o sposobnosti, koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova.

Pirotehničari mogu naknadni zdravstveni pregled učiniti i prije isteka roka iz stavka 2. ovog članka, po zahtjevu:

- nadležnog rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi,

- inspektora Ministarstva unutarnjih poslova,

- nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite i

- pirotehničara osobno.

Članak 3.

Zdravstveno stanje pristupnika i pirotehničara utvrđuje se na zdravstvenom pregledu prema mjerilima propisanom u Prilogu, koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka sadrži i popis bolesti i zdravstvenih stanja koje čine zapreku za obavljanje poslova pirotehničara.

Članak 4.

Zdravstvena sposobnost pristupnika i pirotehničara utvrđuje se na temelju liječničkog pregleda i zdravstvene dokumentacije koja se sastoji od pregleda razvrstanih po specijalnostima:

1. Doktor medicine rada:

- prethodni specijalistički zdravstveni pregled djelatnika koji obavljaju poslove s povećanom opasnošću za život;

- spirometrija;

- EKG;

2. Laboratorij:

- cjelovita pretraga urina;

- uzimanje krvi iz vene;

- S, P, K - glukoza baze;

- sedimentacija eritrocita;

- Urea (S), Gama GT, SGOT, SGPT;

- K - eritrociti;

- K - leukociti;

- K - hemoglobin;

3. RTG pluća (ODELCA):

4. Okulist:

- pregled ortoreterom (vid, prostorni vid, raspoznavanje boja);

- pregled okulista;

5. Otorinolaringolog:

- pregled spec. ORL;

- totalna audiometrija;

- ispitivanja ravnoteže;

6. Psihologijska obrada:

- kraći razgovor;

- ispitivanje perceptivnih, specijalnih i mehaničkih sposobnosti;

- ispitivanje okulomotorne koordinacije;

- ispitivanje konativnih crta osobnosti;

7. Neuropsihijatar:

- pregled neuropsihijatra ili;

- pregled psihijatra i neurologa (po indikciji EEG);

Članak 5.

Duševnu, tjelesnu i zdravstvenu sposobnost pristupnika i pirotehničara ocjenjuje povjerenstvo, kojega imenuje ministar unutarnjih poslova.

Za obavljanje uradaka iz stavka 1. ovoga članka, ministar može imenovati više povjerenstava.

Članak 6.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predsjednik i jedan član povjerenstva su liječnici, i to specijalist medicine rada i psihijatar, a treći član je djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 7.

Povjerenstvo daje ocjenu sposobnosti pristupnika i pirotehničara na temelju zdravstvene dokumentacije i specijalističke obrade koju je obavila nadležna zdravstvena ustanova te drugih podataka potrebnih za davanje ocjena i mišljenja.

Ocjenjujući sposobnost osoba iz stavka 1. ovoga članka, povjerenstvo može konzultirati i druge liječnike određenih specijalnosti.

Ako povjerenstvo utvrdi da su za davanje konačne ocjene potrebni dopunski zdravstveni pregledi, osoba iz stavka 1. ovoga članka upućuje se u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Članak 8.

Zdravstvenu sposobnost pristupnika i pirotehničara na prethodnom ili naknadnom zdravstvenom pregledu, povjerenstvo ocjenjuje ocjenom: »sposoban za poslove pirotehničara«, ili »nesposoban za poslove pirotehničara«.

Ocjena se dostavlja ovlaštenoj pravnoj osobi te pristupniku ili pirotehničaru.

Ocjena iz stavka 1. ovog članka je konačna.

Članak 9.

Povjerenstvo pristupnika i pirotehničara ocjenjuje nesposobnim ukoliko utvrdi bolest, stanje, ozljedu ili njihovu posljedicu, odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje poslova pirotehničara ili ukoliko postoji kombinacija nekoliko kontraindikacija koje same po sebi nisu zapreka za rad na poslovima pirotehničara.

Članak 10.

Pristupnik i pirotehničar koji odbije pristupiti prethodnom ili naknadnom zdravstvenom pregledu oglašava se nesposobnim za obavljanje poslova pirotehničara.

Članak 11.

Ovlaštena pravna osoba obavlja organizaciju provedbe i vodi evidenciju pravodobnog obavljanja naknadnih zdravstvenih pregleda.

Članak 12.

Ovlaštena zdravstvena ustanova dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati zdravstvenu dokumentaciju pregledanih osoba.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-62-23947/96
Zagreb, 25. ožujka 1996.

Ministar
Ivan Jarnjak, v. r.

Prilog

DUŠEVNA I TJELESNA ZDRAVSTVENA MJERILA KOJA PRISTUPNICI ZA PIROTEHNIČARE MORAJU ISPUNJAVATI

I. OPĆI ZAHTJEVI

- uredna funkcija gornjih, donjih ekstremiteta i kralježnice;

- uredna funkcija kardiovaskularnog sustava;

- uredna funkcija respiratornih organa;

- uredan vid i sluh;

- sanirano zubalo.

II. POPIS KONTRAINDIKACIJA

TJELESNI STATUS:

1. Izrazit adipozitet koji ometa normalne funkcije.

RESPIRATORNI SUSTAV:

2. aktivna tuberkuloza pluća i drugih organa;

3. respiratorna insuficijencija (bez obzira na etiologiju);

4. astma, emfizem;

5. alergijska stanja (rinitis, konjuktivitis i ostalo);

6. spontani pneumothoraks;

7. tumori i ostala stanja koja ometaju disanje;

KARDIOVASKULARNI SUSTAV:

8. reumatska groznica sa ili bez oštećenja srca;

9. sve prirođene i stečene mane kardiovaskularnog sustava;

10. kronično reumatsko oboljenje srca;

11. koronarna bolest i ishemična stanja aktualna ili preboljena;

12. ostala kronična oboljenja srčanih struktura kao i miokarda;

13. manifestna arterijska hipertonzija;

14. periferna arterijska insuficijencija okrajina;

15. izraziti varikoziteti donjih ekstremiteta sa znakovima insuficijencije perifernih vena. (postflebitični sindrom);

16. recidivirajući tromboflebitis, flebotromboza;

17. izražena hipotonija s prisutnim smetnjama;

18. poremećaji ritma srca i smetnje provođenja;

19. hemoroidalna bolest težeg stupnja;

20. sve vaskularne anomalije koje svojom veličinom i lokalizacijom ograničavaju punu tjelesnu aktivnost.

OKULISTIKA:

21. kronične upalne bolesti oka i vjeđa (uključivo alergijske);

22. stanja iza upala ili ozljeda oka: ekorioretinitis, uveitis, iridociklitis, neuritis vidnog živca;

23. katarakta;

24. duboka upala rožnice i zamućenje rožnice;

25. afakija i pseudoafakija;

26. glaukom;

27. ambliopija (vid slabiji od 0,7 bez prostornog vida);

28. refrakcijske smetnje (visus oba oka bez korekcije manje od 0,7 a s korekcijom na jednom oku manje od 1,0, a na drugom oku manje od 0,7);

29. poremećaj bulbomotora s poremećenim prostornim vidom;

30. poremećen osjet boja: protanomalija manja od 0,5 i deuteroanomalija više od 5,0 jedinica;

31. ostale bolesti i stanja koje utječu na funkciju vida.

OTORINOLARINGOLOGIJA:

32. kronične alergijske i gnojne upale nosa;

33. ozena;

34. polipoza nosnih šupljina, veće devijacije septuma i veće hipertrofije konha (s funkcionalnim poremećajima);

35. kronični gnojni sinusitisi;

36. kronične upale srednjeg uha s perforacijom ili bez nje, mastoiditisi;

37. teže kronične upale ždrijela;

38. teške i kronične angine ili jače hipertrofije tonzila, teži poremećaji i smetnje govora;

39. kronični laringitisi (bez obzira na etiologiju) i polipoze, teži poremećaji i smetnje govora;

40. suženje ždrijela, grkljana i jednjaka s funkcionalnim poremećajima (bez obzira na etiologiju);

41. oštećenja labirinta s poremećajima ravnoteže;

42. široki skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od 30 dcbl iza 1000 Hz) i ostale perceptivne i provodne nagluhosti preko 30 dcbl;

43. dublji skotomi u sluhu na jednom ili oba uha (više od 50 dcbl) na 4000 Hz;

44. stanje poslije ozljeda, operativnog zahvata, odnosno druge smetnje koje uzrokuju funkcionalne poremećaje;

45. patološka stanja štitnjače.

GASTROINTESTINALNI SUSTAV:

46. varikoziteti jednjaka;

47. peptički ulkus (aktivni ili recidivirajući) i teži refluks jednjaka:

48. hepatitis (akutni ili kronični bez obzira na etiol.) i ostala oštećenja jetre;

49. pancreatitis (ac. ili chr. bez obzira na etiologiju) i ostala oštećenja gušterače;

50 kronične bolesti želuca i crijeva (stenoze, fistule, ulkus, kolitis, Kronova bolest...);

51. hernije (vanjske i unutarnje);

52. upale i opstrukcije žučnog mjehura i vodova, te kalkuloza;

53. ostale bolesti i stanja (uključujući i ona nakon kirurških zahvata) s ometanjem funkcije.

UROGENITALNI SUSTAV:

54. prirođeni i stečeni poremećaji urogenitalnog sustava sa poremećajem funkcija;

55. upalna oboljenja urogenitalnog sustava;

56. kalkuloza urinarnog sustava.

GINEKOLOGIJA:

57. kronične upale i neoplazme dojke, mastopatije, ako izazivaju teškoće;

58. sve neoplazme genitalnog sustava ako izazivaju funkcionalne teškoće;

59. trudnoća;

60. sve akutne i kronične upale maternice, jajovoda i jajnika, ako izazivaju teškoće.

MJERILA ZA PSIHOLOGIJSKU OBRADU:

61. perceptivni faktor (do -0,5 standardne devijacije);

62. spacijalni faktor (do -0,5 standardne devijacije);

63. mehanički faktor (do -0,5 standardne devijacije);

64. okulomotorna koordinacija utvrđena na Bonnardelovoj sinusoidi u skladu s normama instrumenta;

65. poremećaj osobnosti izvan očekivanih mjerila.

PSIHIJATRIJA:

66. akutni i kronični moždani sindrom;

67. endogene ili funkcionalne psihoze (manifestne ili u remisiji);

68. paranoidna stanja;

69. reaktivna stanja - učestala;

70. alkoholizam i ovisnost o drogama;

71. sklonost stanjima panike;

72. pokušaj samoubojstva;

73. duševna zaostalost;

74. neuroze s jače izraženim smetnjama;

75. emocionalna nezrelost;

76. psihopatija i »border line«;

77. posttraumatski stresni sindrom.

NEUROLOGIJA:

78. heredodegenerativna oboljenja živčanog i mišićnog sustava;

79. centralni (spastički), piramidni, ekstrapiramidni i cerebralni, periferni (mlohavi) kao i diseminirani sindrom - bez obzira na etiologiju;

80. utvrđena epilepsija, katalepsija i narkolepsija;

81. EEG paroksizmalno disritmički ili fokalno promijenjen nalaz;

82. migrena;

83. tumori perifernog i središnjeg živčanog sustava;

84. cerebralna, celebelarna i spinalna vaskularna oboljenja, aktualna ili preboljela sa i bez ispada bez obzira na etiologiju (vaskularne malformacije, krvarenja, embolije, ishemije, anoksije, cerebralne tromboze velikih cerebralnih vena i sinusa te ekstrakranijalninih arterija na vratu);

85. izraziti tremor prstiju na rukama, smetnje ravnoteže (distaksija i disbazija), poremećena koordinacija prst - nos, prst - prst (zatvorenih očiju);

86. upalni intrakranijalni procesi s posljedicama (meningoencefalitis, encefalitis, apsces, empijem);

87. posttraumatska encefalopatija i mijelopatija.

DERMATOLOGIJA:

88. psoriaza, ekcemi, kronična upalna oboljenja kože, kronična furunkuloza i mikoze koji utječu na funkciju;

89. sklerodermija i druge kolagenoze;

90. ostale bolesti kože i sluznica koje utječu na funkciju.

ENDOKRINI SUSTAV I METABOLIZAM:

91. manifestna šećerna bolest;

92. blaga šećerna bolest (bez medikamentozne terapije);

93. giht i ekvivalenti;

94. hiper i hipofunkcije štitnjače, hipofize i nadbubrežnih žlijezda;

95. sve bolesti i disfunkcije sustava spolnih hormona.

NALAZ KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA:

96. kongelnitalne anemije;

97. izrazite i dugotrajne anemije;

98. ostala utvrđena hemopoetska oboljenja i bolesti koagulacije;

99. HIV - pozitivan nalaz seruma;

100. stanje nakon splenektomije (bez obzira na etiologiju).

LOKOMOTORNI SUSTAV:

101. skolioze i kifoze težeg stupnja koje utječu na funkciju;

102. degenerativne bolesti (spondiloza, artroza, artropatija, osteopatija i sl.) ometanjem funkcije;

103. reumatoidni artritis, spondilotitis i ostale upalne bolesti veziva;

104. osteomijelitis (akutni, kronični recidivirajući);

105. habitualne luksacije velikih zglobova (neizliječene)

106. ozljede koljena (meniskusa ili ligamena) s nestabilnošću koljena;

107. bolesti intervertebralnog diska (sa rengenom utvrđene promjene, sa ili bez smetnji);

108. ankiloze i kontrakture koje utječu na normalnu funkciju;

109. urođene ili stečene anomalije šake koje utječu na normalnu funkciju ruke;

110. urođene ili stečene anomalije stopala koje utječu na normalnu funkciju noge,

111. ostale bolesti lokomotornog sustava koje imaju utjecaj na normalnu funkciju;

112. posljedice prijeloma s funkcionalnim poremećajima.