Odluka o imenovanju državnog odvjetnika Republike Hrvatske

NN 28/1996 (12.4.1996.), Odluka o imenovanju državnog odvjetnika Republike Hrvatske

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Na temelju članka 121. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90) i članka 12. stavak 1. alineja 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", broj 58/93), Državno sudbeno vijeće na sjednici održanoj 16. studenoga 1995. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje se:

MARIJAN HRANJSKI, državni odvjetnik Republike Hrvatske.

II.

Imenovani državni odvjetnik Republike Hrvatske stupit će na dužnost dana 30. studenoga 1995. godine.

Broj: IDO-1/1995.
Zagreb, 16. studenoga 1995.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Ante Potrebica, v. r.