Odluka o odlikovanju dr. Ive Perića i dr. Mate Šimundića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 29/1996 (17.4.1996.), Odluka o odlikovanju dr. Ive Perića i dr. Mate Šimundića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju
REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi.

1. dr. IVO PERIĆ

2. dr. MATE ŠIMUNDIĆ

Broj: 01-051-96-13-1-6/1
Zagreb, 2. travnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.